Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Aktualita

Modernizace vstupu MZŠ Polesná

Jak jste jistě zaregistrovali z veřejných sdělovacích prostředků, po útocích ve školách v minulých letech bylo na základních školách zřízeno stálé místo vrátného. Vzhledem k tomu, že školy neměly vrátného za mocnářství, první republiky, protektorátu, socialismu, a ani za 25 let aktuálního společenského uspořádání, nejsou na toto budovy škol stavebně připraveny. Proto se v loňském roce uskutečnila schůzka za ředitelek MZŠ Polesná a MŠ Sluníčko a ÚMČ Praha 21, která stanovila zadání pro požadované stavební úpravy, technické vybavení, požadavky na komunikační, kamerový a informační systém. Zároveň bylo konstatováno, že současné zastřešení nad vstupem má končící technickou životnost. Dále ani nevyhovuje hlavní vstup současným legislativním požadavkům na bezbariérový přístup.

Proto byly vytvořeny dispoziční studie vstupu a přístřešků pro kola, které byly připomínkovány uživateli i ÚMČ P21. Výsledné varianty studií vám tímto, na pokyn místostarosty, a odpovědného radního za cyklistiku, RNDr. Pavla Roušara, předkládáme k veřejnému projednání.

Dispoziční studie vstupu ve variantě V.3

- Dnešní otevřený a zastřešený přístřešek před hlavním vstupem z boku bude uzavřen prosklením a shora novými světlíky.

- V jeho části bude vytvořeno stanoviště vrátného, které bude vybaveno kamerovým systémem a dálkovým otevírání vrat a dveří.

- Vnitřní prosklená stěna s dveřmi, přes kterou se návštěvníci dostanou až po kontrole vrátným.

-  Dnešní vnitřní vstupní prostor bude stavebně upraven do podoby důstojného vstupu. V prostoru, na obrázku schématicky označeném béžovou barvou, bude nová dlažba a na stropě podhled v jedné výšce, namísto dnešních 4 výškových úrovní. Prodejní automaty budou přesunuty do jiných prostor školy, cca 20 m severně. Na stěnách volně umístěný plynoměr bude přesunut a plynovodní potrubí zakryto. I nástěnky budou nové, lepší. Přibude i informační systém - mapa s umístěním tříd. Celý prostor bude vkusně, barevně, ne však příliš tmavě, vymalován. 

- Dnešní venkovní schodišťové stupně budou zrušeny a nahrazeny rampou umožňující bezbariérový přístup. 

- U hlavní brány v plotě u Polesné ulice bude videovrátný. Po zazvonění bude návštěvník vpuštěn do dvora k stanovišti vrátného. Mimo jeho pracovní dobu bude návštěvník přepojen do tříd ZŠ, MŠ, ZUŠ, případně do bytu školníka. 

- Vrátný bude kontrolovat návštěvníky základní školy, školky a základní umělecké školy.

- Žáci, zaměstnanci a rodiče dětí ve školce budou mít identifikační čipy, které jim umožní přístup i bez identifikace vrátným.

Zejména uvítáme váš názor, zda celý půdorys vstupu zrcadlově neotočit, aby hlavní proud žáků nesměřoval přes revizní šachtu kanalizace. Poklop bude nový, lepší nežli dnešní z mandličkového plechu, ale zcela odstranit ho nemůžeme. Nevýhodou ozrcadlení půdorysu by byl horší výhled vrátného na bránu a přístřešky pro kola.

Druhým tématem je umístění a studie přístřešků pro kola poblíž hlavního vchodu do budovy Polesná 1690, za plotem ve dvoře školy.

Jako nejvhodnější bylo vytipováno místo přístupné od hlavní brány vlevo, těsně u plotu před tělocvičnou. Výhodou je jeho umístění v oploceném areálu školy, 37 m od hlavního vchodu a zároveň na místě provozně i opticky nerozčleňující shromažďovací prostor před školou.

Účel: Primárně je zadáním zastřešený přístřešek pro kola, koloběžky a skateboardy. Prohlédněte si prosím přístřešek provedený v září 2016 u bočního vchodu (přístavby) z Čentické ulice. Navrhujeme tento přístřešek použít jako vzorový. Žáci zde mají své stroje pod střechou, a mohou si je uzamknout ke stojanům nebo sloupům. Další možností je použít uzavřené klece, podobného typu, jako mají na dvoře školy v Klánovicích, tedy svařené L profily, výplň z KARI sítě, vlnitý plech na střechu - to však nedoporučujeme, jakožto dosti neestetické řešení. Doplňkovou variantu k námi navrženým přístřeškům navrhujeme pod jedním ze zastřešených stání udělat blok uzavíratelných skříní. /Poznámka: uložení skateboardů v skříňkách žáků není pro jejich nedostatečnou velikost možné./

Technické provedení: Doporučujeme objednat typová stání stejného typu a barevnosti, jako u vchodu z Čentické. A to z důvodu estetického sjednocení vybavení školy, i z technických a finančních důvodů, kdy tyto typové výrobky, jsou opatřeny žárovým zinkováním a práškovým barvením, s dobrou kvalitou zpracování detailů. Přístřešky vyráběné na míru by nebyly výrobně levnější + bylo by nutné zaplatit i statický projekt a výrobní dokumentaci. Také by bylo nutno zaplatit a provést, kvůli autorským právům, jiný architektonický návrh. Ten poté veřejně projednat, prodiskutovat, takže bychom nebyli hotoví ani pro školní rok 2018/2019. Podrobnosti a hlavně možnosti barevného řešení námi navrženého naleznete zde:

http://www.mmcite.com/vyrobky#!pristresky-na-kola/edge

Kapacita: Navrhujeme kapacitu přibližně 60 kol. Navýšení je možné, ale znamená to, kromě samotné vyšší ceny za přístřešky a stojany, větší stavební zásahy do zpevněných ploch na dvoře a plotu. Otázka k diskuzi je, jestli požadujete uzavíratelné skříňky, kolik těchto chcete vyhradit z celkové kapacity přístřešků.

Kapacita přístřešku u vchodu z Čentické ulice je 20 kol.

Vítány jsou zejména připomínky a náměty žáků, rodičů, žákovského zastupitelstva, ale i ostatních občanů.

Studie budou projednány v žákovských zastupitelstvech ve škole, i s vedením školy.

Náměty můžete posílat i na tuto adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

P21_prapor_aktuality.png

 • Řešení vstupu V.3.pdf

  Řešení vstupu V.3.pdf

  Poslední změna: 19. 4. 2017, 11:29:45, velikost: 1.15 MB
 • NÁVRHY PŘÍSTŘEŠKŮ PRO KOLA A POSEZENÍ_V1.pdf

  NÁVRHY PŘÍSTŘEŠKŮ PRO KOLA A POSEZENÍ_V1.pdf

  Poslední změna: 03. 5. 2017, 15:05:33, velikost: 2.96 MB
 • Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz