Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Co se probíralo na Komisi životního prostředí
Aktualita

Co se probíralo na Komisi životního prostředí

KŽP se schází zpravidla jednou měsíčně. V lednu se  komisi  představil  nový vedoucí OŽPD, pan Mgr. Bc. Tomáš Svoboda.

Dalším hostem byl zástupce Lesů ČR, revírník pan Josef Sedláček. Debatovali jsme o zpracování plánů těžby, kterou zde provádí firma Uniles, dále jsme hovořili o možnosti prořezávek kolem frekventovaných cest. Tento požadavek zapracuje pan Sedláček do plánu. V plánu těžby od roku 2021 se počítá se snížením maximální těžby, rovněž se uvažuje o změně jejího způsobu, tedy že místo velkoplošného kácení se více budou provádět výběry jednotlivých stromů. S těžbou přímo souvisí i stav povrchu lesních cest. Lesy ČR mají vypracovaný plán údržby cest, k této činnosti je nutný stavební projekt, jehož součástí je přesně stanovený materiál (certifikovaný), který je možno k opravě cesty použít. Často ovšem opravu komplikuje majetkoprávní stav, lesní cesty totiž ne vždy vlastní Lesy ČR. Další debata se týkala stavu černé zvěře v Klánovickém lese. Podle sdělení pana Sedláčka je počet divočáků už několik let celkem stabilní, cca 50-60 kusů, ale divoké prase je migrující, takže není jednoduché spočítat přesný stav na území Újezdu nad Lesy. V našem lese není možno vzhledem k velkému počtu turistů a cyklistů provádět naháňky, odstřel se provádí z posedů. Úřady MČ Prahy 21 v Újezdě nad lesy a Klánovicích uzavřely v minulosti smlouvu s Mysliveckým spolkem Šesterák o finanční odměně za navýšení odstřelu černé zvěře. V minulém roce náš úřad vyplatil spolku Šesterák odměnu ve výši téměř 19 000,- Kč.

Komise byla dále informována o výsledku terénního šetření, které prováděly Lesy hl. Města Prahy za doprovodu zástupce OŽPD. Šetření se týkalo nutnosti vykácet některé topoly, které dosáhly obmýtního věku, u otočky autobusu na Rohožníku. Vykácením těchto stromů se vytvoří prostor pro růst kvalitnějších dřevin v podrostu. V místech, kde vznikne holina, dojde k umělé výsadbě.

Komise dále vyjádřila předběžný souhlas s předloženým návrhem vysadit při příležitosti oslav stého výročí vzniku České republiky v areálu 2. stupně ZŠ Masarykova 2 lípy a umístit pamětní kámen v blízkosti pomníku T.G. Masaryka.

K posouzení byl předložen znalecký posudek týkající se stavu zeleně na pozemku ZŠ Masarykova v ulici Polesná. Komise se shodla na názoru, že závěry znaleckého posudku jsou závažné a v některých případech z hlediska bezpečnosti alarmující.  Proto OŽPD  poptá odbornou firmu o navržení postupu a nacenění potřebných prací, aby se co možná nejdříve provedly v souladu s doporučeními v závěru znaleckého posudku nezbytné prořezy, případně aby byly poškozené dřeviny pokáceny. Komise doporučila vypracovat  plán péče, podle kterého by  údržba dřevin ve zmíněné lokalitě probíhala průběžně.

Komise se ještě vrátila ke dříve probírané problematice, a sice možnosti  výkupu v režii MHMP některých pozemků na Blatově, které přímo navazují na lokalitu V Panenkách, kde v současné době probíhá projekt zalesnění. Dle dříve provedené studie se na těchto pozemcích vyskytovaly vzácnější druhy rostlin (orchidejí). Komise se shodla na návrhu zaměřit se pouze na perspektivní část orchideové louky,  vyžádat si od MHMP projekt zmíněného zalesnění a  posoudit, zda tato nová situace neovlivní podmínky pro  výskyt orchideí.

 

RNDr. Jitka Jenšovská, předsedkyně KŽP

P21_prapor_aktuality.png

Související témata: Životní prostředí

Komise životního prostředí
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz