Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Aktualita

Uvádíme na pravou míru

Informace k hasičské zbrojnici:

Stavba nové hasičské zbrojnice se bohužel dostala do problémů (o průběhu stavby informujeme průběžně občany prostřednictvím Újezdského zpravodaje) nikoliv chybou Rady či Úřadu MČ Praha 21, ale vinou insolvence, kterou na sebe uvalil zhotovitel firma DAKA Stav s.r.o. Zhotovitel stavby byl řádně vybrán ve veřejné zakázce dle zákona v roce 2016. V tomto roce zhotovitel úspěšně dokončil přístavbu Masarykovy ZŠ v Polesné (vchod z Čentické) a vyhrál veřejnou zakázku na realizaci „Rekonstrukce skautské klubovny“, kterou taktéž v roce 2017 řádně dokončil. V té době nic nenasvědčovalo tomu, že by byl ve finančních či jiných problémech a MČ Praha 21 proto koncem roku 2016 v dobré víře projednala a poskytla zhotoviteli zálohu na provádění díla.

V rámci insolvenčního řízení MČ Praha 21 uplatnila vůči zhotoviteli dne 6. 8. 2018 u insolvenčního správce veškeré své pohledávky a náš právní zástupce současně připravuje vůči zhotoviteli trestní oznámení za nenavrácení finančních prostředků z neprostavěné zálohy.

Tvrzení veřejnosti v médiích, že MČ Praha 21 poskytla zálohu zhotoviteli až v době, kdy již věděla, že zhotovitel stavby je ve finančních problémech a záloha byla účelová nebo dokonce „tunel“   považujeme za dezinformace a pomluvu s příslušnými právními důsledky.

V současné době MČ Praha 21 připravuje veřejnou zakázku na výběr zhotovitele, který by měl stavbu hasičské zbrojnice dokončit. Pokud vše půjde podle předpokladů, mohla by být stavba dokončena v polovině roku 2019.

 

Informace k „Modernizaci MZŠ Polesná“:

V médiích se objevují informace, že stavba „Modernizace MZŠ Polesná“ je předražená, zbytečná a vícepráce jsou „tunel“. Samotná stavba byla vysoutěžena řádně ve veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Veřejnou zakázku administroval externí právník specializující se na zadávání veřejných zakázek. Tvrzení o předražené zakázce a tunelu vnímáme jako pomluvu, která se nezakládá na pravdě.

V průběhu stavby došlo v důsledku nepředvídatelných okolností k provedení změn. Ty vyvolala jednak situace na trhu se stavebním materiálem (dodací lhůty některých navržených materiálů se vzhledem ke „stavebnímu boomu“ prodloužily až na několik měsíců) a také fakt, že se jedná o rekonstrukci a některé práce nejsou a ani nemohou být předpokládány v projektu. Všechny změny v průběhu stavby jsou řádně kontrolovány, projednávány a zaznamenávány za účasti technického a autorského dozoru, tj. odborníků s autorizací a s příslušnou praxí.

Vysoutěžená cena stavby dle SoD je 8 666 540 Kč, celkové vícepráce ve výši 1 672 243 Kč, projednané a nutné pro řádné dokončení díla jsou v limitech zákona.

Kritiku těch, kteří mnoho pro městskou část nevykonali, o tom, že je projekt zbytečný či předražený necháme na posouzení každého z Vás. Stavba již získává reálné obrysy a každý může za oplocení staveniště nahlédnout a zhodnotit, zda snaha MČ Praha 21 má smysl. Snažili jsme se o to, abychom zlepšili nejen funkčnost, ale i estetický dojem školy. Věříme, že prostor bude po mnoho dalších let sloužit veřejnosti a bude důstojným vstupním prostorem školy, odpovídajícím současným trendům a požadavkům na bezpečnost dětí.

 

P21_prapor_aktuality.png
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz