Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Praha 21 připravuje koncepční řešení parkování u nádraží Klánovice
Aktualita

Praha 21 připravuje koncepční řešení parkování u nádraží Klánovice

Téma zavádění parkovacích („modrých“) zón v oblasti kolem nádraží Klánovice oživilo zájem veřejnosti o řešení parkování v této lokalitě, které je zde dlouhodobě neuspokojivé situace, kdy na straně Újezdu nad Lesy u nádraží Klánovice parkuje denně cca 150 vozidel, většinou v rozporu s platnými právními předpisy, a další vozidla parkují na komunikacích Újezdu nad Lesy v okolí zastávek MHD, neboť v oblasti nádraží již nemají kde zaparkovat, se proto stává z dlouhodobého hlediska neudržitelnou.

1_Bezejmenná.jpg

Rada MČ Praha 21 si je tohoto vědoma a ve spolupráci s HMP a TSK pracuje na variantních řešeních parkování. „Musíme zvolit cestu, které pomůže místním obyvatelům, ale zároveň se bude podílet i na koncepčním řešení na celém úseku trati Kolín – Praha. Modré zóny však tímto řešením prozatím nejsou,“ říká zástupce starosty Zdeněk Růžička.

V úvahu přicházejí tři varianty - podle vývoje se mohou vzájemně doplnit, napojit na sebe, či zvolit jen část z nich. „Zásadní je ale na nich pracovat. Všechno je běh na dlouhou trať a je třeba hnout se z místa,“ dodává místostarosta.

Parkování podél trati a rekonstrukce Staroklánovické

První variantou je vybudování parkovacích stání podél železniční trati. Rada proto již v červnu 2019 podala návrh na změnu Územního plánu. Její nevýhodou je malý počet parkovacích stání (přibližně třicet).

„Dle mého názoru by byla nejlepším prvním krokem rekonstrukce staré Staroklánovické, kde by po jejím rozšíření bylo možné vybudovat šedesát a více parkovacích míst. Nebyl by zde omezen obousměrný provoz automobilové dopravy, vznikla by bezpečná cyklostezka i chodník pro chodce,“ uvádí k další variantě Zdeněk Růžička. Ta je již zpracována ve větším rozsahu – městská část k ní má dokonce projekt pro stavební povolení.

Parkovací dům

Nejnáročnější, ale s ohledem na budoucí vývoj po všech stránkách nejefektivnější, je vybudování parkovacího domu za točnou autobusů. V současné době je zpracována studie s několika variantami, kterou zadala Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Právě studie byla předmětem jednání, které proběhlo ve středu 17. června na Magistrátu hl. m. Prahy za účasti MČ Praha 21, MČ Praha Klánovice, odboru ochrany prostředí MHMP, investičního odboru MHMP a odboru dopravních agend MHMP, TSK a IPR.

„Vedení MČ Praha 21 se přiklání k variantě C1, která svým variabilním řešením umožňuje dosáhnout kapacity až 406 vozidel, deset stání pro vozidla občanů se sníženou schopností pohybu a orientace a 136 zastřešených stání pro cyklisty – s tím, že celková kapacita lokality u nádraží pro cyklisty by pak byla ještě daleko vyšší. Tato varianta vyhovuje současným i budoucím požadavkům nejen na řešení automobilové, ale i cyklo dopravy, což vnímáme jako velmi důležité,“ přibližuje preferovanou variantu místostarosta.

Budoucnost

Parkovací dům by byl nejvýznamnějším koncepčním řešením v úseku celé trati Praha - Kolín. „Zavedení parkovacích zón navržených ze strany Klánovic situaci pouze omezí. Z hlediska místních poměrů, občanů dojíždějících do Prahy a v neposlední řadě ani z pohledu vnitřní Prahy ji však v žádném případě koncepčně nevyřeší. Je třeba pracovat s celým úsekem trati. Každá obec, Kolínem počínaje, by měla přispět svým řešením, abychom se posunuli dál. Středočeši jezdí k nám, my jezdíme do vnitřní Prahy. S tímto vědomím je třeba k situaci a řešení přistoupit,“ dodává zástupce starosty Růžička s tím, že až po vybudování parkovacích možností bude prostor pro zavedení parkovacích, resp. modrých zón.

 

Související témata: Doprava Rozvoj území


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Růžička Zdeněk
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz