Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Dobrovolnictví

Zjistěte, jak se můžete zapojit do dobrovolnictví a využít tak svůj volný čas.

IMG_0562.JPG

Dobrovolníkem Městské části Praha 21 se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch městské části, přírody a živých bytostí ve svém okolí.

Do práce městské části se dobrovolníci můžou zapojovat pravidelně nebo nárazově, podle svých časových možností a podle práce, ke které se zavázali. Odměnou našim dobrovolníkům je pocit, že překračují svoje privátní zájmy a část ze svých schopností a času dávají společné snaze o zlepšení konkrétní situace ve svém okolí. Odměnou našim dobrovolníkům jsou nové zkušenosti, popostrčení věcí dobrým směrem, zachráněný nebo nově vysazený strom, spolupráce tam kde bylo mlčení, zájem tam, kde byla lhostejnost.

Dobrovolníci jsou pro městskou část nepostradatelní, protože zastanou práci, na kterou nám nezbývají síly, čas nebo finanční prostředky. Dobrovolníci jsou nepostradatelní, protože přinášejí nové nápady a nové dovednosti. 
 
Děkujeme všem spoluobčanům - sousedům, kteří nám nezištně pomáhají.
 

Nabídka práce

Nabízíme dobrovolnou práci v těchto oblastech:

Vytváření a úprava webových stránek

Práce pro člověka s dobrými nápady a zběhlostí v práci s počítačem. Naše stránky vytváříme pomocí redakčního systému  Joomla. Pro naše projekty vytváříme samostatné veřejné nebo interní portály. Nabízíme spolupráci při jejich tvorbě a správě.

Elektronická komunikace v sociálních sítích

Vytváření nových skupin (například na Facebooku), aktivní získávání nových členů, propagování projektů pod záštitou městské části, aktivní získávání účastníků našich probíhajících akcí, systematické propojování obsahu našich webových stránek do sociálních sítí.

Samostatné psaní příspěvků

Vytváření nových textů a zajímavých zpráv týkající se života  zejména v Újezdě a okolí, v Praze, dále Klánovického lesa, územního plánování, zacházení s krajinou a veřejného života v obci. 

Člen projektového týmu mapující Újezd

Žijete v Újezdě nad Lesy? Není nám jedno, v jakém prostředí žijete a zajímáte se o své okolí? Pomozte nám systematicky vyhledávat a evidovat věci, které se spoluobčanům nelíbí. Pokud máte oči otevřené, zapojte se do mapování Újezda a zdokonalování našeho projektu. Naše obec bude taková, jakou si ji my občané uděláme. Tento projekt se bez dobrovolníků se "záběrem" po celém Újezdě a okolí neobejde!!

Fotografování 

Fotografujete? V Újezdě nad Lesy a jeho okolí? Poskytněte nám Vaše fotografie k volnému využití na našich webových stránkách nebo tiskovinách úřadu. Mějte radost z publikování svých fotografií na oficiálních webových stránkách úřadu. Můžete se také zapojit do pořizování fotodokumentace z našich akcí (1-2 za měsíc).

Pomoc s akcemi místních spolků

V Újezdě nad Lesy působí mnoho spolků, kteří pořádají akce pro děti i dospělé, např. sportovní, kulturní, zábavné, naučné. Máte zájem pomoci s organizací? Právě na Vás čekáme.

 Máte další nápady?

přivítáme každou pomoc :-)

Firemní dobrovolnictví

Umožněte Vašim zaměstnancům, aby nám pomáhali jako dobrovolníci! V současné době se velmi rozvíjí forma celofiremního dobrovolnictví ve prospěch neziskových organizací. Tento způsob přispívá k prospěchu obou stran a ke zvyšování prestiže zaměstnavatele.

Ukázkový projekt - Sázení stromů se společností DHL

Cílem projektu bylo vysadit na multifunkčním hřišti v Čentické ulici 3 ks mladých stromků a připravit plochu pro budoucí hřiště v ulici Druhanická, a to s pomocí  zaměstnanců společnosti DHL, jejich přátel a rodinných příslušníků.
Projekt se uskutečnil na podzim roku 2012.
Městská část prostřednictvím Odboru životního prostředí a dopravy, ve spolupráci s občanským sdružením Újezdský STROM, společně zajistily organizaci celé akce, veškeré potřebné vybavení k provedení výsadby, ochranné pomůcky, zásobování, kulturní program pro účastníky sázení. Akce probíhala ve volném čase zaměstnanců (v sobotu) společně s dalšími dobrovolníky, našimi spoluobčany. Finanční náklady byly rozděleny v dohodnutém poměru na MČ Praha 21 a společnost DHL.
 
Kontakty:
Máte zájem stát se dobrovolníkem a je vám víc jak 18 let?
Máte zájem o firemní dobrovolnictví?
Kontaktujte Bc. Ivu Hájkovou, Odbor školství, kultury a MA21
 

Související témata: Děti a mladí lidé Zdravá MČ a místní Agenda 21


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Červinková Dominika
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz