Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Komunální odpad


Komunální odpad je veškerý odpad, který produkují fyzické osoby na území obce. Obec má ze zákona povinnost zabezpečit jeho sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování. (dle ust. § 4 písm. b zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění)

V roce 1996 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy „Projekt hospodaření s odpady“ (usnesení č.47 ze dne 16.1.1996). Realizace tohoto projektu probíhá od roku 1998, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu, spočívající v třídění na následující druhy:

 • papír a lepenka
 • sklo směsné
 • plasty směsné
 • objemný odpad
 • směsný odpad
 • nebezpečný odpad
 • kovy železné a neželezné, stavební suť, elektrotechnický odpad, odpad z údržby zeleně, dřevěný odpad, pneumatiky

 

Od podzimu 2004 je v Praze díky pilotním projektům možné třídit také tyto druhy odpadu:

 • biologicky rozložitelný odpad
 • čiré sklo
 • nápojové kartony

 

Směsný komunální odpad vznikající z provozu domácnosti:

Podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) je povinností každého vlastníka nemovitosti zajistit si dostatečný objem sběrných nádob na komunální odpad.

Vlastník objektu uzavře smlouvu se svozovou společností Pražské služby a.s. a to na obchodním oddělení firmy v objektu spalovna sídlící na adrese  Průrmyslová 32/615, Praha 10 Malešice, tel: 284 09 14 55, 7, 8 . Provozní doba centra: pondělí a středa od 8:00 do 18:00 hod, úterý, čtvrtek, pátek od 8:00 do 15.00 hod

K uzavření smlouvy předložte:

 • výpis z katastru, nebo kupní, darovací smlouvu, či jiný doklad o prokázání vlastnictví nemovitosti
 • neověřenou plnou moc v případě zastupování lvastníka nemovitosti
 • občanský průkaz

 

Pracovník svozové společnosti s Vámi sepíše smlouvu, poradí Vám s výběrem velikosti sběrné nádoby a informuje Vás o jejím vývozu. Po uzavření smlouvy Vám bude zdarma přivezena sběrná nádoba na odpad, na které bude té nálepka o jejím vývozu.

Pro potřeby dimenzování objemu sběrných nádob je doporučený objem stanoven na základě druhu  objektu:

Druh objektuDoporučený objem pro výpočet velikosti sběrné nádobyPoznámka
Bytové domy - sídlištní zástavba 5-7 l na osobu a den  Sběrné nádoby
Bytové domy - činžovní 4-6 l na osobu a den  Sběrné nádoby

Rodinné domy

4 l na osobu a den

 Sběrné nádoby

Poplatek za odvoz směsného kom. odpadu:

Poplatek za komunální odpad stanovuje obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 2/2005 Sb., v platném znění .

Poplatek se hradí ve dvou splátkách a to

 1. za období od 1.ledna  do 30. června - termín splatnosti do 15. června
 2. za období od 1. července do 31. prosince - termín splatnosti do 15. prosince

 Správce poplatku /Magistrát hl. m. Prahy/ zasílá v předstihu složenky na zaplacení poplatku.

Poplatek v Kč za měsíc

četnost obsluhy1 x za 2 týdny1 x za týden2 x za týden3 x za týden4 x za týden5 x za týden6 x za týden
70 l 86 153 287 421 555 689 823
80 l 87 154 283 422 555 689 823
110 l 103 186 349 513 675 831 1005
120 l 102 186 335 504 679 802 955
240 l 163 303 586 829 1101 1285 1593
360 l 234 427 792 1156 1536 1908 2281
660 l 425 768 1454 2140 2825 3511 4197
1100 l 592 1068 2001 2952 3892 4550 5737

 

Související témata: Odpadové hospodářství


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Švejnoha Martin
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz