Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  Informace

  Podmínky podání interpelace podle JŘ §22

  § 22

  DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA A OBČANŮ MČ PRAHA 21

  1. (1)Člen Zastupitelstva  má  právo  vznášet dotazy,  připomínky a podněty (dále jen „interpelace člena Zastupitelstva“) na  Radu a její  jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na jednotlivé členy zastupitelstva, tajemníka Úřadu MČ, na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které MČ Praha 21 založila nebo zřídila. Interpelace členů Zastupitelstva jsou zařazeny, jako  pevný bod jednání Zastupitelstva v době od 18.45 hod. do 19.30 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve než v 19.30 hod., pokračuje jednání bez přerušení. Přihlášky musí být odevzdány do 17.45 hod. a označeny pořadím interpelace, pokud jich člen Zastupitelstva předkládá více. Mohou být podány i písemně nebo elektronicky do podatelny Úřadu MČ Praha 21 a to nejpozději 1 pracovní den předcházející dni zasedání Zastupitelstva.  V 17.55 hod. se losuje podle pořadí prvních, pak druhých, pak třetích interpelací člena Zastupitelstva atd. Přednesení interpelace člena Zastupitelstva je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. Pokud nebudou všechny přihlášky do 19.30 hod. projednány, budou vyřízeny podle odstavce 2. Je-li vyčerpán program jednání před 18.45 hod., jsou interpelace členů Zastupitelstva zařazeny jako poslední bod jednání Zastupitelstva.                                                                                                                                                                                                                                    POZNÁMKA:  Občané nemohou podávat interpelace elektronicky! 

  Související témata: Samospráva


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Saitz Vladimír
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz