Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  Informace

  Registr střetu zájmu

  Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích je veden na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a vyhlášky č. 578/2006 Sb.

  Veřejní funkcionáři podávají oznámení poprvé za rok 2007. Termín pro podání oznámení je do 30. 6. 2008. 

  Oznámení podaná v písemné podobě jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. 

  Poučení

  1) Do registru je možné nahlížet v místě sídla evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě 

  2) Každá fyzická osoba může nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy na základě žádosti, kterou lze podat : 

  * a) osobně v místě sídla evidenčního orgánu 
  * b) prostřednictvím poštovních služeb nebo elektronicky na elektronickou adresu evidenčního orgánu pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě 
  žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt žadatele. Výpisy a opisy z registru, evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. 

  3) Po podání žádosti podle odst. 2 písm. b) udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo k registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno. 

  Sankce

  Přestupku se dopustí ten, kdo 

  * používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, 
  * neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. 

  Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

  Źádost o přístup

   

   

  Související témata: Samospráva Úřad městské části


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Saitz Vladimír
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz