Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Zdravotnictví - Tipy a rady

IMAG0353.jpg

1. U kterých lékařů se mohu zaregistrovat?

Pacient se zaregistruje u praktického lékaře a stomatologa, žena navíc u gynekologa a děti zaregistrujeme u dětského lékaře. Pokud Vás lékař převezme do své péče, vydá Vám písemné potvrzení o registraci. 2. Co je důležité vědět před registrací?Především to, zda má zvolený lékař uzavřenou smlouvu se stejnou pojišťovnou jako pacient. V takovém případě je zdravotní péče v zákonem stanoveném rozsahu poskytována zdarma. Tato vstupní informace bývá uvedena v čekárně, stejně tak případná nabídka a ceník nadstandardních služeb, které hradí pacient. 3. Co když mi ošetřující lékař nabídne nadstandardní zdravotní péči?Při nabídce nadstandardní péče je lékař mj. povinen Vás informovat o tom, jaké jsou možnosti standardního postupu, hrazeného pojišťovnou, v čem jsou rozdíly. Pokud se rozhodnete pro nadstandardní způsob léčby, pak ji musíte uhradit a lékař Vám vystaví doklad o zaplacení s uvedením částky a provedeného výkonu. 4. Za jakých podmínek mohu změnit zdravotní pojišťovnu?Na změnu zdravotní pojišťovny má pojištěnec právo jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku; přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny.  5. Za jakých podmínek je možná změna lékaře?Právo na výběr lékaře, který je ve smluvním vztahu s příslušnou pojišťovnou, může pojištěnec uplatnit jednou za tři měsíce. 6. Může lékař nebo zdravotnické zařízení odmítnout převzetí pojištěnce do péče?Může, ovšem pouze tehdy, jestliže by přijetím dalšího pojištěnce bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit zdravotní péči svým pacientům. Míru tohoto zatížení posuzuje lékař sám. Žádný lékař nemůže odmítnout pojištěnce v případě, že se jedná o neodkladnou pomoc. 7. Jaká zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění?Jde především o základní zdravotní péči. Informace o rozsahu hrazené péče a odpovědi na dotazy, vztahující se ke konkrétním situacím, Vám dá Vaše zdravotní pojišťovna. 8. Co není hrazeno ze zdravotního pojištění?Jde především o vyšetření, prohlídky a jiné výkony na žádost pojištěnce, které jsou v jeho osobním zájmu (např. vyšetření k vydání řidičského nebo zbrojního průkazu). Z pojištění nejsou hrazena také vyšetření a prohlídky požadované jinými fyzickými nebo právnickými osobami, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce (jde např. o vyšetření na žádost orgánů státní správy, soudů nebo policie). V těchto případech vyšetření hradí ten, kdo ho požaduje.9. Jaká je výše regulačního poplatku?90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby

Související témata: Zdravotnictví Veřejné zdraví


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Heřmánková Jitka
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz