Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Železniční koridor

Městská část Praha 21 má výborné vlakové spojení. Železniční stanice Praha - Klánovice je na trase I. tranzitního železničního koridoru, což je název pro hlavní dálkový železniční tah mezi Děčínem a Břeclaví.  I. železniční koridor představuje tedy kromě významného vnitrostátního spojení také tranzitní spojení Berlína a Drážďan Bratislavou, popř. Vídní. V tomto smyslu jde o část 4. panevropského koridoru. Celková délka koridorové trati je 458 km.

IMAG1316.jpg

Pro  zvýšení dopravní dostupnosti i zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, aktuálně na trase Běchovice - Úvaly probíhá rekonstrukce, která uvede železniční svršek a spodek do normového stavu. Z hlediska "Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky" budou implementovány všechny hlavní parametry, resp. zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR a zmodernizovaná trať bude splňovat požadavky TSI.

Předmětem stavby je řešení úseku trati ŽST Úvaly (včetně od stávajícího km 385,800 a úprav zabezpečovacího zařízení, které budou realizovány již od km 384,415 - rušení oddílu autobloku ve všech kolejích, vysunutí vjezdových návěstidel do km 385,470) - Praha Běchovice odbočka Blatov - Praha Běchovice os. n. (mimo do stávajícího km 396,067). Do řešení je zahrnuta i část tratí Praha Běchovice odbočka Blatov - Praha Běchovice vjezdová kolej (mimo do stávajícího km 0,301) a Praha Běchovice odbočka Blatov - Praha Běchovice odjezdová kolej (mimo do stávajícího km 0,396), které jsou podle sdělení MD č. 111/2004 Sb. též zařazeny do evropského železničního systému TEN-T. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku, včetně odvodněni. Na základě výsledků geotechnického průzkumu bude provedena sanace a zvýšení únosnosti železničního spodku. Bude provedena rekonstrukce železničních mostů, podchodů, propustků, opěrných zdí, výstavba nového podchodu v zast. Praha Klánovice. Budou vybudovány nové návěstní lávky, nová nástupiště v ŽST Úvaly a zast. Praha Klánovice, přístřešky a přístupy na nástupiště. Dále bude vybudováno nové trakční vedení. Bude provedena pokládku energetických, sdělovacích, zabezpečovacích a optických kabelů podél tratě, výstavba traťového zabezpečovacího zařízení včetně osazení návěstidel a sdělovacího zařízení pro cestující. Budou provedeny přeložky a úpravu dotčených inženýrských sítí a zařízení. Bude provedena rekonstrukce stávající technologické budovy pro umístění železniční technologie a stavební úpravy ve stávající výpravní budově ŽST Úvaly, a rekonstrukce stávající trakční měnírny Běchovice.

Související témata: Doprava Pražská integrovaná doprava

Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz