Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  Odbor sociálních věcí

  Sociální kurátor pro dospělé

  Mezi právní předpisy, které v současné době vymezují práci sociálního kurátora, patří zejména:


  Zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  • Činnost sociálního kurátora je zaměřena na terciární prevenci před sociálně patologickými jevy
  • Je založena na nedirektivní (dobrovolné) spolupráci s klienty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením
  • Poskytuje jim poradenskou činnost a pomáhá jim při vyřizování jejich záležitostí (OP, ZP atd.)
  • Navštěvuje klienty ve výkonu trestu odnětí svobody
  • Spolupracuje s Vězeňskou službou ČR, Policií ČR, se soudy, s Mediační a probační službou, Úřady práce, obecními úřady (bytový odbor, dávky hmotné nouze), se zdravotnickými zařízeními, ubytovateli atd.


  Cílová skupina sociálního kurátora:

  • osoby propuštěné z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
  • osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení po ukončení léčby chorobných závislostí
  • osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti
  • osoby bez přístřeší
  • osoby ohrožené trestnou činností jiné osoby

  Související témata: Úřad městské části

  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz