Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Slovo starosty

Slovo starostky - březen 2018

karla.jakob.cechova.jpg

Jak všichni víme, v březnu začne poslední etapa stavby kanalizace. Ve schránkách jste našli informační letáky s mapou uzavírek a objízdných tras. Toto řešení dopravního značení je výsledkem jednání, která proběhla poté, co nám, úřadům městských částí, byla bez jakékoliv předchozí konzultace zaslána jediná (!) vyznačená objízdná trasa. Tomuto jednání předcházela schůzka s újezdskými živnostníky, kteří v oblasti Blatova podnikají. Vzhledem k tomu, že předložená varianta objízdných tras, co se obslužnosti Blatova týká, byla neakceptovatelná, jsem se zajímala o jejich zkušenosti s (nejen) dopravní obslužností z období stavby kanalizace v minulém roce, ale také o návrhy objízdných tras z jejich pohledu. Na jednání jsme sice nedosáhli navrhovaného řešení, ale vybojovali jsme možné maximum. Stavba kanalizace potrvá do 15. května 2018 a po jejím dokončení bude křižovatka na Starokolínské opět otevřena.

Dne 13. března od 18 hod. v divadelním sále MZŠ konečně představíme studii polikliniky na Blatově. K opoždění došlo proto, že jsme do prvního hrubého návrhu studie nechali zapracovat požadavky lékařů a nájemců, kteří s úřadem městské části chtějí spolupracovat. Koupě budovy Ideal Lux patří mezi jednu z vyřešených kauz. Dostali jsme od magistrátu investiční dotaci 25 milionů korun na novou polikliniku. Vyřešili jsme tím dlouhá léta se táhnoucí soudní spor o spoluvlastnictví pozemků a budovy a nemuseli utrácet peníze z rezervy městské části. S většinou zastupitelů jsme se shodli na tom, že výhodnější, než prodávat pozemky pod budovou, je budovu od vlastníka koupit, což jsme udělali. Na jednání zastupitelstva ohledně využití budovy Ideal Lux zazněly názory z řad občanů, abychom budovu využili pro zdravotní středisko. Po nabytí budovy do vlastnictví jsme pozvali nájemce prostor a lékaře k jednání. Představili jsme jim naše plány, nabídli jim možnost vybrat si a určit, o jak velký prostor by měli v nové poliklinice zájem. Na jednání padla informace o tom, kolik bude činit nájemné (1500 Kč/m2/rok). Nájemci byli informováni i o tom, že stěhování do nových prostor nebude hned, i o tom, že rekonstrukce stávajícího střediska za provozu není možná. Než jsme stihli připravit další kroky, abychom celou věc komunikovali s veřejností, rozpoutal zastupitel Duchek, dnes zmocněnec přípravného výboru referenda, svou kampaň. Informuje veřejnost o „pravých“ důvodech rekonstrukce zdravotnického střediska a nákupu budovy pro novou polikliniku na Blatově všemi možnými dostupnými kanály. Blíží se komunální volby, a ty jsou pro organizátory referenda velkou motivací. Z osobních zkušeností s pány Duchkem a Lamešem mohu potvrdit, že se nezastaví před ničím. Roky špiní a napadají jakoukoliv koalici. Kritika ustává a vše je odpuštěno až těm zastupitelům, co usedají se zastupitelem Duchkem v řadách opozice. Kritika z řad veřejnosti i jednotliví občané jsou okamžitě veřejně dehonestováni. Pedagogové, ředitelé, vyznamenaní občané, rodiče dětí. Dovolil sis nás kritizovat? Nesouhlasíš s tím, co píšeme? Tak tady to máš! My ti to v OKO spočítáme! Lidé si povídají o tom, že diskuze s panem Duchkem nemá smysl, že nejlepší je ho ignorovat. Avšak důsledkem mlčení v Újezdě vítězí negativní mediální obraz, předkládaný zastupitelem Duchkem a jeho kumpány.

Postupně realizujeme to, co jsme měli v plánu. Navýšili jsme kapacitu školek, opravili jejich budovy a zahrady, postupně modernizujeme bytové domy, pronajali jsme Polyfunkční dům Level, takže na jeho provoz už nemusíme doplácet, postavili jsme přístavbu školy, zmodernizovali školní jídelnu, máme nový park před školou, skautům a Městské policii jsme postavili novou budovu, dokončujeme stavbu kanalizace, postupně opravujeme povrchy vozovek a chodníků. Pracujeme ve prospěch Újezda a jeho občanů, děláme, co je v našich silách. Kritika těchto pánů a podněcování protestních akcí nás dál neposunou. Je to jen jejich osobní bitva o politickou moc. To víme asi všichni. Ti z Vás, kdo sebrali odvahu a postavili se názorům pánů Duchka a Lameše, se zlou se potázali. Jak jsem již zmínila, tento spolek chlapáků se nezastaví před ničím. Veřejná dehonestace, která čeká odplatou všechny odvážné, to je důvod, proč si každý rozmyslí, aby s pány Duchkem a Lamešem šel do křížku. A já to chápu. Takže ve výsledku to u nás pak vypadá, že všechno je jen špatně. Protože jak známo spokojený člověk nemá potřebu psát o tom, že je spokojený. Ti, co se jednou postavili, už to z výše uvedených důvodů neudělají, a tak naši kritici slaví úspěch. Přiznávám, i mně jejich neustálé útoky berou spoustu energie. Osm let čelíme střídavě jejich osobním útokům. To, co si zastupitel Duchek dovolí vydat v OKO újezdských Patriotů, není zdravá kritika, to není demokratická diskuze, to je nastupující mor naší společnosti. Je to zlo a závist, která věci nikam neposouvá, naopak. Když byl zastupitel Duchek v radě naší městské části, jeho skutky byly žalostné. Buď se alibisticky zdržoval hlasování, anebo „kazil“ vše pozitivní a v tomto duchu pokračuje i nadále na jednáních zastupitelstva. V Újezdě se za poslední roky podařilo zrealizovat neuvěřitelné množství akcí. Co je tedy špatně? Nepochybuji o tom, že (si) zastupitel Duchek něco během uplynulého měsíce vymyslel a bude o tom Újezd hrdě informovat ve svém sloupku. Své úvodníky pravidelně končívám optimisticky, protože je v mé povaze přát lidem to dobré.

Přeji tedy i Vám, milí Újezďáci, krásné jaro a příjemně prožité Velikonoce.

Vaše starostka Karla Jakob Čechová

Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz