Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Slovo starosty

Slovo starosty - červen 2019

Milí sousedé,

minulý měsíc byl ve znamení akcí, na kterých jsme se společně mohli potkat a byl to vždy zajímavý zážitek.

Milan Starosta - MČ Praha 21.png

Poslední duben je tradičně ve znamení pořádání čarodějnic. Letos poprvé v plné režii našeho úřadu. Počasí nám přálo a akce se vydařila. Vaše účast byla hojná, a za to jsem moc rád. Zároveň mě velmi těší celkově pozitivní ohlas této akce.

Květen se nesl i v duchu oslav 74. výročí osvobození naší vlasti. Společně jsme s plk. v. v. Ing. Janem Vondráčkem položili věnec k památníku obětem obou světových válek na místním hřbitově a následně se zúčastnili tematického pásma v divadelním sále školy.

Jako každoročně jsem měl tu čest být účasten již tradičního Běhu o pohár starosty aneb Běhu za újezdskou sovou. Akce byla zvládnutá naprosto profesionálně a pořadatelům skládám velkou poklonu. Trošku mě při uvítání znejistily narážky na prý úplně nevhodný oděv pro běh. Po sdělení, že pokud bych běžel, možná bych se nedožil předávání cen, se situace vyjasnila a já jsem mohl všem hrdinům tohoto dne předat jejich zasloužené ocenění. Příhoda jen podtrhla, jak skvělá nálada na závodě panovala a jsem rád, že můžeme tyto aktivity podpořit. Do budoucna mohu slíbit, že tento trend ještě posílíme. Tedy příští rok se na vás budu opět těšit.

Jen co jsem předal poslední cenu, urychleně jsem se přesunul na akci pořádanou ke Dni matek. Zde proběhlo velmi milé setkání s našimi seniory. V přátelské atmosféře jsem diskutoval nad problémy, které je v každodenním životě potkávají. Došlo i na tanec a přípitek na pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější. Akce se myslím vydařila a já děkuji všem zaměstnancům našeho úřadu, kteří se o ni zasadili. Budu rád, pokud pod mojí záštitou budou pořádány různé akce pro naše seniory i v budoucnu, velmi rád se vždy osobně zúčastním a vyslechnu si vaše názory či podněty. Ať vám zdraví slouží co nejdéle.

Jsem rád, že se podařilo sehnat finanční prostředky na rekonstrukci tělocvičen základní školy. Pokud vše půjde dobře, po prázdninách tak žáci vběhnou do zrenovovaných prostor. Stejně tak začínáme připravovat studie na projekty, které zde zoufale chybí a bez nichž nelze účelně rozvíjet naši MČ.

Informaci k situaci s kurty a topoly naleznete uvnitř čísla. Velmi mě mrzí, že se obě kauzy politizují a uniká tak podstata věci. Topoly měly být dávno nahrazeny, a to již za minulých vedení MČ. My se nebojíme provádět i nepopulární opatření, pokud jsou opřena o posudky či fakta jako v tomto případě. Ve stejném duchu probíhá kauza tenisových kurtů. Záměrem MČ je otevřít kurty široké veřejnosti, a to co nejdříve. Rada MČ se jasně shodla, že je nutné vypsat výběrové řízení na nového správce. Vzhledem k situaci a sporu s TJ Sokol jsme věc předali našemu právnímu zastoupení k dalšímu řešení. Budeme vás informovat o dalším vývoji.

Pojďme jako vždy zakončit úvodník pozitivně. Jsem rád, že se podařilo sestavit odbornou komisi, která doporučila Radě MČ Praha 21 nejlepšího kandidáta vzešlého z výběrového řízení na ředitele naší školy. Novou ředitelkou se stala Mgr. Hana Cermonová. Ihned po jmenování jsem se s paní ředitelkou sešel a jasně deklaroval plnou podporu zřizovatele nejen jí, ale i učitelům a škole jako takové. Na první dobrou jsem nabyl pocitu, že to bude dobrá spolupráce.

Přeji pohodové a slunečné dny, přátelé.

Milan Samec

váš starosta


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kartousová Dana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz