Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Slovo starosty

Slovo starosty – duben 2020

Milí sousedé,

vždy jsem Vám přál pevné zdraví a netušil jsem, jak toto mé upřímné přání brzy dostane mnohem větší a hlubší význam.

Prožíváme dobu, která změní životy většiny z nás. Dobu, kdy najednou přišla řada omezení, nejistoty, strachu a místy i paniky. Je tu něco, na co jsme nebyli připraveni a co nás všechny zaskočilo. Pandemie viru, který propukl v Číně a který se díky možnosti cestovat na dlouhé vzdálenosti za krátký čas rozšířil do celé Evropy. S napětím sledujeme narůstající počet nakažených a rozšiřující se omezení našich běžných životů. Dostávám celou řadu dotazů především od Vás, starších spoluobčanů, kteří mi vystrašeni zpravodajstvím píšete v obavě, že na to zůstanete sami, a často také že nemáte tolik potřebnou roušku či jiné prostředky. Ujišťuji Vás, že jsme tu pro Vás a nenecháme Vás v tom samotné. Zřídili jsme společně s kolegy kontaktní email, kam můžete všichni psát. Dále telefonní čísla, která najdete na letáčku, který jsme pro Vás roznesli do schránek a  případně další informace naleznete uvnitř tohoto čísla ÚZ. Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme nejen Vám, ale všem, kteří se dostanou do složité situace. I když je momentálně nedostatek ochranných pomůcek, desinfekce a  dalšího materiálu, snažíme se vše shánět, kde to jen jde. Jsem nadšený, jak nedostatek roušek na obličej řeší občané domácí výrobou, o kterou se často podělí s těmi, co to nezvládají a já jim za to velmi děkuji. Těší mě, že se lidé dokážou opět na nějaký čas semknout, když jde o vážnou věc. Škoda jen, že to časem vždy pomine. A tato pandemie prostě vážná je, a to bez diskuze. Chtěl bych tímto tedy poděkovat všem, kteří jsou v první linii a kteří mají můj absolutní respekt. Ať už jsou to zaměstnanci našeho odboru sociálních věcí, terénní pracovníci, naši dobrovolní hasiči či členové krizového štábu, členové skautů, učitelé ze školek a řada dalších dobrovolníků. Velký dík patří také našim lékařům, zdravotníkům a v neposlední řadě Vám všem, kteří pomáháte druhým a dobrovolně se zapojujete do spolupráce. Prostě to zvládneme!

Nejen tato doba ukazuje, jak důležité jsou aktuální informace. Připravujeme proto pro Vás novou aplikaci pro lepší informovanost o dění v našem Újezdě. Brzy Vás s ní seznámíme.

Současná doba také znemožňuje konání společenských akcí, které se bohužel musí rušit. Věřím, že až se situace zlepší, vše si společně vynahradíme.

Běh úřadu a naše činnost pokračuje samozřejmě dále. Operativně jsme přizpůsobili chod úřadu kvůli nastalé situaci a radní jsou nyní schopni jednat i pomocí moderních technologií, kdy jsme v neustálém kontaktu. Vzhledem k dění, v němž jsou mé priority nyní logicky jinde, nestihl jsem do sloupku zastupitele odpovědět na položenou otázku ohledně dopravy a jednosměrek. Dovolím si tedy krátce zde. Jednosměrky nepřinesly efekt, s kterým byly patrně koncipovány. Jejich osazení považuji za nešťastné. Preferuji jejich zrušení tak, aby bylo vše vráceno do stavu před tímto experimentem, ale s přihlédnutím k místům, která doznala dopravních změn za ty roky a je třeba je zohlednit. Zároveň preferuji urychlení výstavby přeložky I/12 a vybudování kompenzačních opatření jejího dopadu na Újezd.

Přeji mnoho sil a držte se, milí sousedé, jsme v tom s Vámi.

Váš starosta

Milan Samec

Milan Starosta - MČ Praha 21.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Samec Milan
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz