Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Uvádíme na pravou míru

Vyjádření ke sloupku RNDr. Roušara v květnovém zpravodaji

Rádi bychom uvedli na pravou míru článek pana zastupitele Pavla Roušara, kde píše informace, jak současné vedení kašle na pravidla. V Pravidlech pro vydávání Újezdského zpravodaje v článku 6 – Redakční rada v odst 4 je uvedeno, že Redakční rada nezasahuje do obsahu a tvorby připravovaného čísla. Nikde není uvedeno, že se nesmí podílet psaním článků. Kdyby tomu tak bylo, tak nerozumíme, proč za minulého vedení členové redakční rady psali články také. Dále pan zastupitel uvádí, že je v pravidlech výslovně stanoven počet členů redakční rady, a to 3. Ale opět toto také není pravdivé tvrzení, v článku 6 odst. 3 je uvedeno, že počet členů je lichý a je minimálně 3 a maximálně 7. Původní počet členů byl opravdu 3, ale po výhradách opozičních Pirátů a STAN ke složení, jsme i na základě jejich návrhu, doplnili zástupce koalice a došlo tak k navýšení na 4.

Uvádíme na pravou míru.png

Rada městské části Praha 21

Úřad MČ Praha 21 dne 15.2.2019 uzavřel se zastupitelem p. Petrem Duchkem dohodu o pracovní činnosti s náplní práce definovanou jako „kulturní manažer“. Cílem této dohody bylo zvýšení množství kulturních akcí pro újezdské občany, neboť v současné době ÚMČ Praha 21 není personálně schopen pokrýt větší množství akcí, než pořádal doposud. P. zastupitel Duchek má s pořádáním kulturních akcí v Újezdě velké zkušenosti. Po nástupu nové tajemnice ÚMČ Praha 21 se však ukázalo, že uvedená dohoda o pracovní činnosti nebyla uzavřena zcela v souladu se zákonem o hl. m. Praze, neboť takovýto úkon vyžaduje souhlas zastupitelstva. V návaznosti na uvedené tedy tato dohoda není platná. Dohodu lze uzavřít znovu, ale až po projednání v zastupitelstvu a vyslovení souhlasu s touto dohodou.

Úřad MČ Praha 21

Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz