Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Výroční zpravy dle 106/1999

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Městské části Praha 21 v oblasti poskytování informací za rok 2010 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence písemných žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informace, které byly v roce 2010 vyřizovány jednotlivými odbory ÚMČ Praha 21.

Počet podaných žádostí o informaceNa odbory ÚMČ Praha 21 bylo podáno 15 žádostí o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:


1/10 Žádost o poskytnutí informace - poskytnutí kopií všech dokumentů týkajících se dělení pozemku 577/2 v k. ú. Újezd nad Lesy včetně všech příloh a výkresů

2/10 Žádost o poskytnutí informací - zaslání investičních plánů akcí (seznamu projektů), které jsou plánovány na rok 2010 v MČ Praha 21

3/10 Žádost o poskytnutí informací - ohledně veškerých aktuálně vyhlášených veřejných zakázkách, privatizacích nemovitého majetku a výběrových řízení, jejichž vyhlašovatelem je ÚMČ Praha 21

4/10 Žádost o poskytnutí informace - jazykové vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Praha 21

5/10 Žádost o poskytnutí informací - počet zaměstnanců, mzdové prostředky, plocha zeleně, bytové a nebytové prostory a další ekonomičtí ukazatelé

6/10 Žádost o poskytnutí informací - o výsledku řízení případu nepovolených ohňostrojů

7/10 Žádost o poskytnutí informací - vydání záznamu z protokolu z místního šetření dne 4. 6.2010

8/10 Žádost o poskytnutí informací - veřejná doprava, fondy EU, počet strážníků a úředníků

9/10 Žádost o informaci týkající se provozování živnosti a stavebních úprav v klubovně  společnosti Forest Golf Resort Praha a.s. v Praze 9 - Klánovicích

10/10 Žádost o informaci týkající se veřejné zeleně na území MČ Praha 21

11/10 Žádost o informaci týkající se sběrného místa tříděného odpadu v Čenovické ul., Praha 9

12/10 Žádost o informaci týkající se celkových objemů veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2007, 2008, 2009

13/10 Žádost o informaci týkající se konání místního referenda v MČ Praha 21v období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006

14/10 Žádost o územně plánovací informaci

15/10 Žádost o územně plánovací informaci


Vyřízeny byly všechny žádosti. Žádost č. 2/2010 žadatelé sami stornovali - byla duplicitní k žádosti č. 15/2009. Všechny žádosti byly poskytnuty bezplatně.

Výroční zpráva za rok 2010    

 • o poskytováníinformací podle zákona č. 106/1999 Sb.,    
 • o svobodném přístupu k informacím, v platném znění   
 •    
 • Dle § 18 odst. 1 písm. a)    15
 • Počet podaných žádostí o informace   
 • Dle § 18 odst. 1 písm. a)    0
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti   
 • Dle § 18 odst. 1 písm. b)    0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   
 • Dle § 18 odst. 1 písm. c)    0
 • Opisy podstatných částí každého rozsudku   
 • Dle § 18 odst. 1 písm. c)    0
 • přehled všech výdajů, který povinný subjekt vynaložil v souvislosti  se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení   
 • Dle § 18 odst. 1 písm. d)    0
 • Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytností poskytnutí výhradní licence    
 • Dle § 18 odst. F)    0
 • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   

 

Související témata: Úřad městské části


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Saitz Vladimír
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz