Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Životní situace
  • Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj se od 1.1.2012 nevybírá

Životní situace

Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj se od 1.1.2012 nevybírá

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj se od 1.1.2012 nevybírá
04. Základní informace k životní situaci

Výherní hrací přístoje a jiná techniká herní zařízení

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Místní poplatek za výherní hrací přístroj  a jiné technické herní zařízení platí jeho provozovatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správu poplatku vykonávají městské části příslušné k vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje.

U  jiných technických herních zařízení vykonávají správu místního poplatku městské části, v jejichž obvodě jsou umístěna koncová zařízení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného MF do provozu. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného výherního hracího přístroje nerbo jiného technického herního zařízení povoleného MF. Poplatník má povinnost podat správci poplatku žádost o povolení k provozování výherního hracího přístroje do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. U jiného technického herního zařízení je poplatník povinen podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

10 Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit svůj plný název (obchodní jméno), sídlo, identifikační číslo organizace a též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti. Dále je poplatník povinen, v případě zahájení a ukončení provozu jinak než v období, na které byl provoz výherního hracího přístroje  nebo jiného herního technického zařízení povolen, oznámit tuto skutečnost, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení nebo ukončení provozu, správci poplatku. Poplatník je povinen oznámit každou další skutečnost, mající vliv na poplatkovou povinnost, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj  a jiné technické herní zařízení činí na tři měsíce 5.000 Kč.

Tento poplatek se od 1.1.2012 nevybírá!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb.hl.m. Prahy kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Finanční odbor
26. Kontaktní osoba
Literová Ditta
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
6. květen 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
6. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz