Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání rady 15.3.2016

     Rada projednávala 28 bodů, celkem 414 stránek podkladů. Schválila spoluúčast městské části k investičnímu grantu TJ Sokol ve výši 39 tisíc Kč na dovybudování osvětlení multifunkčního hřiště (na tenisových kurtech), využití parku před prvním stupněm ZŠ pro konání 8. ročníku Újezdského duatlonu (17. dubna). Dále schválila podmínky pronájmu Levelu Újezdské Akademii a opětovně startující nedělní tančírně (volné tancování standardních a latinskoamerických tanců). Schválila výběrovou komisi na šéfredaktora Zpravodaje, příjem dotace na řešení problematiky bezdomovectví a mapování bezbariérovosti veřejných budov v naší městské části.
    Projednala zápisy z Finančního výboru, Muzejní rady, Komise sociální politiky a zdravotnictví, Komise vzdělávání a výchovy. Posunula termín konání kampaně Den Země na 6. května. Pověřila vedením Odboru životního prostředí a dopravy JUDr. Vladimíru Kozákovou z důvodu ukončení pracovního poměru Ing. Březiny. Schválila vydávání tzv. Otevřených dat - konkrétně zveřejnění faktur, smluv a majetku městské části.
    Schválila podání připomínek ke Návrhové části Strategickému plánu hl. města Prahy a podání grantu na podpory místní Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu a podání grantu k vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, bez kterého by v budoucnu nebylo možné žádat pro naše školy o evropské granty. Z finančních záležitostí schválila několik rozpočtových opatření, z nich největší je vratka nevyužitých finančních prostředků v Masarykově základní škole (o znovu využití těchto peněz v oblasti školství bude rozhodnuto později). Schválila plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2015 a zároveň pověřila auditorku úřadu provedením kontroly účtování v oblasti vedlejší hospodářské činnosti. Schválila inventarizaci majetku za rok 2015 a odpisové plány v ZŠ a MŠ. V neposlední řadě schválila pronájem několika bytových prostor a souhlasila s převedením lékárny na Rohožníku na společnost s ručením omezeným a umístěním sídla nové společnosti na této adrese. Rada rovněž schválila prodej 7m2 pozemku pro rozšíření vjezdu na parcelu v ulici Račiněveská.
     Rada rovněž potvrdila řadu změn v jednotlivých poradních komisích.
místostarosta Pavel Roušar


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kartousová Dana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz