Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady 12. 2. a 26. 2. 2019

Rada na svém 7. jednání schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro spolek SOSák ve výši 20.000,- Kč. Peníze z této dotace slouží spolku jako příspěvek na pořádání akce MASOPUST 2019. Pořádání masopustu má již dlouhou tradici, a to od roku 2001 a je u lidí velmi oblíben. Navíc tak i podporuje spolupráci sousedních obcí. 

Rada mimo jiné schválila pronájem části pozemku na rohu ulic Novosibřinská a Svojšická stavebním firmám Allstav Alfa a. s. a Skanska, a.s. za účelem zařízení staveniště. Část pozemků slouží naší městské části jako deponie a sklad velkoobjemových kontejnerů pro potřeby ÚMČ. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a o pronájem projevily zájem výše uvedené společnosti.

Dále Rada na základě špatného zdravotního stavu topolů na zahradě u sportovišť Základní školy v Polesné schválila žádost na jejich pokácení.  Dřeviny jsou v tuto chvíli již zdraví ohrožující, a to především dětí, proto jsme s kácením souhlasili. Zároveň jsme uložili Odboru životního prostředí, aby o datu kácení byli občané včas informováni na stránkách úřadu.

V minulém měsíci bylo opět omezeno parkování u Klánovického nádraží filmaři, kteří si pronajali dům v jeho blízkosti a zároveň provedli zábor přilehlých pozemků pro parkování. Nicméně na základě upozornění od občanů a hlídek Policie bylo zjištěno, že využívají více pozemků, než byl učiněn zábor. Situace s parkováním u Klánovického nádraží nás trápí a každé další omezení je pro naše občany zatěžující. Doufáme, že alespoň malou útěchou může být, že společnost Stillking Features s.r.o. na základě jednání s místostarostou Zdeňkem Růžičkou poskytla městské části dar na akci Pálení čarodějnic 2019 ve výši 25.000,- Kč. Rada darovací smlouvu na svém jednání schválila.

 

praha21.png

Rada na svém 8. jednání schválila připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. Akce se uskuteční dne 10. března 2019. Tento den to již bude 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky. V minulém roce se k této akci připojilo již 737 měst, obcí a městských částí nebo krajů.

Na tomto jednání Rada nesouhlasila s odkoupením pozemku v oblasti ulic Tuchotická a Třebětínská, kde je nyní štěrk a není zde ani dokončená stavba komunikace. V minulosti byly tyto pozemky již městské části nabízeny, a to formou bezplatného převodu.  Navíc městská část v rozpočtu nemá volné prostředky na koupi dalších pozemků.

Paní ředitelka Masarykovy základní školy Mgr. et Bc. Alena Sochůrková se vzhledem k dovršení důchodového věku vzdala funkce ředitelky školy, a to k datu 31. 7. 2019. I když jsme vždy neměli stejný pohled na věc, vážíme si práce paní ředitelky a uvědomujeme si, že školu s kapacitou 1100 žáků není vždy jednoduché řídit. Rada zároveň schválila návrh na uzavření Smlouvy o partnerství s informačním centrem o vzdělávání EDUin o.p.s., která slouží pro nastavení přednostní spolupráce se společností v oblasti vzdělávání a školství.  Městská část tak bude moct požádat o pomoc s konkursním řízením na uvolněnou funkci ředitele Masarykovy základní školy.

 

Hasičská zbrojnice

Uplynulý měsíc jsme řešili vypsání výběrového řízení na dostavbu Hasičské zbrojnice. Na základě aktualizovaného výkazu výměru, kde byla zohledněna již postavena hrubá stavba, byla cena zakázky stanovena na 9,773.163,- Kč. Vzhledem ke zkušenostem s minulou firmou jsme se rozhodli upravit výběrové řízení tak, aby nebyla jediným kritériem cena. Přípravu výběrového řízení zajišťoval Mgr. Michal Veselý, který se zabývá poradenstvím v oblasti veřejných zakázek a konzultovali jsme ji i se zástupcem stavebního dozoru Ing. Michalem Železným. Po projednání s těmito odborníky jsme se rozhodli přidat další dvě kritéria pro výběr dodavatele.  Prvním kritériem zůstává cena, druhým kritériem je celková výše obratu dodavatele za poslední 3 roky a posledním kritériem je počet realizovaných zakázek.

Oslovili jsme všechny zastupitele s nabídkou, aby se mohli zapojit na výběru dodavatele pro stavbu Hasičské zbrojnice. Rádi bychom, aby naši hasiči měli konečně důstojné zázemí.

 


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz