Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání rady 26.4. a 10.5.2016

     Rada na svých zasedáních 26. dubna a 10. května projednávala celkem čtyřicet bodů.
     Jmenovala dva nové vedoucí odborů - Mgr. Lucii Molínovou Ph.D. vedoucí Odboru školství, kultury a MA21 a pana Ing. Josefa Orlovského vedoucím Odboru životního prostředí a dopravy. Dále jmenovala pana Mgr. Blahoslava Hrušku šéfredaktorem Újezdského zpravodaje a učinila veřejnou výzvu k obsazení redakční rady. Přejeme novým pracovníkům úřadu hodně úspěchů.
     Rada schválila finanční dary společností Brtek, PETR CAR, SAOS, Pekařství Jaroslav Kollinger, ABAK, DePa, dar pana Jiřího Jaroše a reklamní smlouvu společnosti STRABAG Rail - sponzory akce Den Země 2016. Děkujeme dárcům, bez jejich finanční podpory bychom v takovém rozsahu akci pořádat nemohli. Rada dále schválila zakoupení nového užitkového vozidla pro pečovatelskou službu na rozvoz obědů pro seniory.


POZEMKY PRO DŮM SENIORŮ
     Dále rada souhlasila se záměrem vlastníka pozemku p. Otakara Ženíška realizovat stavbu „Domu seniorů“ (na pozemku u blatovského fotbalového hřiště). Tento souhlas bude investorem využit pro podání žádosti o dotaci na jeho výstavbu. Projekt veřejnosti představíme ještě před zahájením územního a stavebního řízení.
Rada souhlasila s poskytnutím investičního příspěvku ve výši 125 000,- Kč pro FK Újezd nad Lesy na dofinancování grantu od MHMP na dostavbu multifunkčního hřiště Újezd nad Lesy, žádost bude předložena a projednána na zasedání zastupitelstva. Schválila směrnici na poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 21. Vzala na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017, konkrétně v I.MŠ - 700,- Kč, MŠ Sedmikráska - 800,- Kč, MŠ Rohožník - 833,- Kč.a MŠ Sluníčko - 520,- Kč (za dítě a měsíc). Rozdílné ceny jsou způsobené rozdílnými náklady na provoz školek a jejich stanovení je v kompetenci ředitelek MŠ.


INTERAKTIVNÍ TABULE DO ŠKOLEK
     Rada dále schválila poskytnutí investičního příspěvku ve výši 282 tis. Kč na nákup 3 interaktivních tabulí pro MŠ Sluníčko a žádost MŠ Rohožník o poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravu elektroinstalace v posledním traktu budovy MŠ Rohožník ve výši 500 tis. Kč.
     Rada schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukce kotelny MŠ Rohožník, která bude modernizována díky dotaci z hlavního města a rovněž rozhodla o rekonstrukci hasičské zbrojnice, která může být modernizována rovněž dotaci z hlavního města a také díky získané dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4,5 mil. Kč v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016”. Obě modernizace budou zahájeny ještě v letošním roce.
Pavel Roušar, místostarosta


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kartousová Dana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz