Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání rady 29.3. a 12.4.2016

     Rada na svých zasedáních 29. března a 12.dubna projednávala celkem 38 bodů.
     Schválila realizaci přezkumu hospodaření městské části pro rok 2016 odborem magistrátu hl. města Prahy. Městská část si může sama zvolit, zda bude přezkum realizovat ve spolupráci s Magistrátem zdarma a nebo ve spolupráci s komerčním dodavatelem. V tomto bodě nesouhlasila s návrhem tajemníka a zvolila nenákladovou variantu. Dále schválila řadu rozpočtových změn, z nichž nejdůležitější byla vratka provozního příspěvku na provoz základní školy v roce 2015 ve výši přesahující 1200 tis. Kč. Rovněž nevyčerpaný byl příspěvek na provoz Školního poradenského pracoviště ve výši 200 tis. Kč, který byl navrácen do rozpočtu úřadu a bude v letošním roce účelově využit opětovně v rozpočtu školy. Provozní příspěvky byly také navráceny v případě školky I. MŠ Čentické (155 tis. Kč) a MŠ Sluníčko (435 tis. Kč).
Rada odsouhlasila využití částí několika pozemků k provedení stavby Besip v ulici Staroklánovická. Jedná se o úpravu bezbariérovosti přechodu před Úřadem ke škole I. stupně, dále úpravu křižovatky Staroklánovická x Hulická a vybudování "vjezdové brány" do obce (dělící ostrůvek v šířce 2 m) v ulici
Staroklánovická mezi ulicemi Čentická a Hrádkova. Součástí vjezdové brány bude i nový přechod pro
chodce. V rámci akce bude také rozšířen stávající chodník a vybudován přechod pro chodce přes ulici Čentická. Tento chodník bude fungovat jako společný prostor pro chodce a cyklisty a bude navazovat na připravovanou cyklostezku podél ulice Staroklánovická směrem k nádraží. Tento projekt navazuje na dopravní generel a cyklogenerel zpracovaný v minulém volebním období.
     Ze zápisu Dopravní komise vyplynuly dvě podstatné informace pro naše občany - během letošního roku bude rekonstruován mostek na hlavní komunikaci v katastrální části Úval. Silnice na Kolín bude zcela uzavřena a vedena po objízdných trasách. Očekáváme kvůli zmenšené průjezdnosti ponížení počtu automobilů pojíždějících naší městkou částí. Tuto situaci bychom chtěli využít k dovybudování kanalizace na konci Újezda nad Lesy - mezi autobusovou smyčkou a koncem Újezda, kde z důvodu chybějící objízdné trasy a velkého provozu na hlavní komunikaci nebylo možné tuto výstavbu doposud realizovat.
     Druhou informací z Dopravní komise je zahájení územního řízení k rekonstrukci ulice Staroklánovické směrem k nádraží. Tato ulice je ve správě TSK (Technická správa komunikací Praha) a zadavatelem dokumentace je společnost Zavos. Smutné je, že tento projekt nebyl veřejnosti doposud představen a občané, kterých se tento projekt dotkne, se s ním setkají až v rámci územního řízení, ve kterém je již jakákoliv změna dokumentace obtížná. Tuto situaci bude nutné v budoucnosti změnit a obdobné projekty s veřejností projednávat na samém počátku. Rada schválila své Programové prohlášení vycházející z koaliční smlouvy a zadala úkol rozpracovat programové prohlášení na konkrétní projekty pro zařazení do akčních plánů pro roky 2017-2018.
     Dále schválila podání žádosti o dotaci na zpracování tzv. Místních akčních plánů - zpracování plánů na rozvoj školství, které budou v řadě budoucích dotací nutnou podmínkou pro možnost o tyto dotace z evropských fondů se ucházet.
     Radní přijali Plán zlepšování místní Agendy, který obsahuje celkem 18 konkrétních projektů, které městská část v letošním roce bude realizovat. Mezi ně např. patří zavedení metody kvality ve veřejné správě (CAF), vyhodnocení indikátorů strategického plánu udržitelného rozvoje či realizace kampaní Týden zdraví, Den mobility nebo Den Země.
Rada vzala na vědomí informaci o přidělené účelové dotaci na výstavbu skautské klubovny a rozhodla o výstavbě klubovny ve variantě s umístěním Městské policie. Bourací práce včetně terénních úprav by měly být zahájeny v létě, samotná výstavba pak na přelomu září a října. Kolaudace by měla proběhnout v polovině příštího roku.
     Rada také rozhodla o zveřejňování příloh přijatých usnesení na webových stránkách úřadu a to v podobě, kterou umožňující platné zákony o ochraně osobních údajů. Dokumenty budou nejprve anonymizovány a zveřejňovány s přijatým usnesením. Anonymizování bude zahájeno od tohoto měsíce, povinnost zveřejňovat tyto dokumenty má úřad od začátku září, do kdy musí technicky zajistit způsob zveřejňování příloh na webových stránkách úřadu. Úřad musí radě předložit ke schválení směrnici, která tento proces popíše. Rada rozhodla o zpřístupnění řady agend a dokumentů zastupitelům, pověřila úřad zajistit zveřejnění všech dokumentů k rozpočtu včetně všech rozpočtových změn, přehledy majetku včetně vyřazovaného, dokumenty Finančního a Kontrolního výboru, dokumenty všech komisí a veškeré interní předpisy, směrnice a nařízení starosty i tajemníka, kterými se úřad při výkonu své činnosti řídí. Zastupitelům budou tyto dokumenty přístupné pomocí tabletů, které byly v rámci projektu eÚjezd zastupitelům pořízeny pro zvyšování transparentnosti úřadu i zlepšování komunikace mezi úřadem a zastupiteli. Podklady na zasedání zastupitelstva nyní budou zastupitelé dostávat elektronicky, úřad ušetří provozní náklady spojené s tiskem i rozvozem materiálů zastupitelům.
Pavel Roušar, místostarosta


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kartousová Dana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz