Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady 4. 6. a 18. 6. 2019

Jak už jsme vás informovali, celá koalice se shodla na rekonstrukci zdravotního střediska na Rohožníku. Na toto téma jsme již měli jednání se zástupci lékařů ze zdravotního střediska. Rada na základě získaných informací na svém 16. jednání schválila záměr pro provedení rekonstrukce střediska na Rohožníku. V červnu jsme také schválili smlouvu na dostavbu Požární zbrojnice Újezd nad Lesy, a to s vítěznou firmou z výběrového řízení - Jílek Stavby s.r.o. Pokud půjde vše podle plánu, dostavba bude zahájena na začátku prázdnin. Na základě doporučení Komise územního rozvoje rada schválila záměr na zpracování studií na pěší propojení Újezda nad Lesy a nádraží Klánovice, pro řešení dopravy u nádraží Klánovice a na revitalizaci parteru sídliště Rohožník.

Zprávy z Rady.png

Po projednání bytovou komisí rada schválila přidělení dvou služebních bytů. Jeden pro zaměstnance ÚMČ, druhý byt pro nastupující paní ředitelku ZŠ, která využije nabízeného benefitu v rámci výběrového řízení.

Rada na svém 17. jednání schválila dohodu o přistoupení k Rámcové smlouvě s firmou Vodafone, kterou vysoutěžil Magistrát hl. m. Prahy a o kterou jsme projevili zájem již v minulém roce.

Navýšili jsme finanční prostředky na údržbu dětských hřišť o 300 tis. Kč. Důvodem je množství dřevěných prvků, které jsou na dětských hřištích ve správě městské části. Tyto prvky potřebují ošetřit formou nátěrů, tak aby nám i v dalších letech dobře sloužily. Využili jsme prostředky z dotace MHMP z výherních hracích přístrojů.

Během prázdnin by měla začít realizace volejbalového kurtu v areálu „Kácovská“. V tuto chvíli se ještě čeká na povolení a po jeho obdržení bude moct firma SPORT – TECHNIK BOHEMIA s.r.o. zahájit výstavbu. Kurt bude realizován včetně odvodnění a oplocení a plánovaný termín dokončení je v říjnu.

Rada měla v souvislosti s požadavkem na zřízení platebních terminálů jednání se zástupcem poskytovatele bankovních služeb a otevřela tak i otázku výše úrokových sazeb. Jsme velice rádi, že se nám podařilo vyjednat z dlouhodobé nulové úrokové sazby, sazbu pro běžné účty ve výši 0,75% a městské části tak do rozpočtu přibyde další nemalá částka.

Vzhledem k tomu, že přes prázdniny Zpravodaj nevychází, rádi bychom vás také již nyní informovali, co pro vás připravujeme na měsíc září. Můžete se těšit dne 8. 9. na Pochod za loupežníkem DrHolcem, ve dnech 12. až 14. 9 budou opět probíhat Dny zdraví a na konci měsíce, dne 28. 9. připravujeme Újezdské posvícení v úplně novém kabátě.

Na závěr bychom chtěli poděkovat paní učitelkám za pořádání akcí na konci školu, kde s dětmi představily své projekty. Přejeme vám hezké léto a dětem prima prázdniny.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz