Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady 9. 4. a 23. 4. 2019

Městské části Praha 21 se podařilo získat z hlavního města Praha finanční prostředky ve výši 10 milionů, které použije na rekonstrukci tělocvičen a interiérů Masarykovy základní školy v Polesné. V těchto dnech se připravuje dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele celé akce, tak aby se dětem přes prázdniny mohly vrátit sportovat do opravených prostor. 

Zprávy z Rady.png

Dostavba hasičské zbrojnice

Výběrové řízení jsme byli nuceni zrušit. Ve výběrovém řízení jsme zvolili 3 hodnotící kritéria současně cenu, počet zakázek, tak i celkový obrat firmy za stavební práce za 3 předchozí období. Bohužel ale právě toto kritérium nebyly firmy schopny doložit. Museli jsme tedy přistoupit k vypsáním nového výběrového řízení s tím, že jsme ponechali mezi hodnotícími krirérii cenu a počet zakázek. Kritérium ohledně celkového obratu jsme zvolili jako kvalifikační předpoklad.

Programové dotace na rok 2019

Rada schválila rozdělení přidělení peněz na dotace. Celkem bylo podáno 46 žádostí s požadovanou částkou 1,307.064. Městská část měla na programové dotace stanovenou částku 600.000,- Kč. Na začátku byly vyřazeny 2 žádosti. Jedna z důvodu nesplnění podmínky, aby projekty cílily na obyvatele naší městské části. A druhá z důvodu požadavku na přidělení více jak 50.000,- Kč. Dotační komise dále nedoporučila podpoření 4 organizací a z důvodu nedosažení minimální bodové hranice nutné pro přidělení peněz. Výsledkem bylo přidělení peněz 40 žádostem v celkové výši 584.000,- Kč.

Rada městské části rozhodla na základě výběrového řízení o zhotoviteli rekonstrukcí 2 bytů, které se uvolnily v minulých měsících. Rozhodli jsme se ještě před dalším pronájmem tyto byty zrekonstruovat, a to z důvodu, že ještě nikdy neprošly žádnou rekonstrukcí. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy a na základě nejnižší ceny byla vybrána vítězná firma. Rada následně schválila smlouvu na jejich rekonstrukci.

Vzhledem k tomu, že došlo k vypršení rámcové smlouvy na opravy místních komunikací. Bylo vypsáno výběrové řízení na nového zhotovitele, do kterého se přihlásilo 7 firem, přičemž výběrové řízení bylo rozděleno na 2 metody oprav, a to pomocí nástřiku turbo metodou a druhá metoda odstranění stávajícího krytu vozovky s pokládkou ACO 11+. U první metody soutěžily 4 firmy a u druhé metody 3 firmy. Hodnotící kritérium byla cena zakázky. Rada následně schválila uzavření smluv s vítěznými firmami.

Výběr ředitele/ředitelky MZS

Proběhlo první kolo konkursního řízení, kde se otevřely obálky s přihláškami a že v půlce května bude následovat další kolo v podobě pohovorů s kandidáty.  

V uplynulém měsíci se konaly dvě velice úspěšné akce, a to velikonoční dílna a Den země. Do budoucna budeme chtít podobné akce podporovat. Velmi bychom tímto chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě těchto akcí.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz