Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady 8. 10. a 22. 10. 2019

V říjnu rada schválila přijaté dotace, a to na pečovatelskou službu ve výši 300 tis. Kč z Magistrátu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu ve výši 23,2  tis.  Kč, dále na bezdomovectví ve výši 70 tis. Kč. Byly poskytnuty individuální dotace na provozní náklady Zahrádkářskému svazu Újezd nad Lesy a FK Újezd nad Lesy. Dále dotace na pořádání sportovní akcí, a to organizaci Tři pro zdraví na Klánovický půlmaraton 2019 a Místní organizaci Českého rybářského svazu na pořádání dětských závodů. 

Zprávy z Rady.png

Ve spolupráci s paní tajemnicí chceme, aby se úřad stal příjemnějším místem, proto jsme využili nabídky na instalaci automatu na teplé nápoje. Rada na svém posledním jednání schválila uzavření smlouvy s firmou Cafeomega s.r.o. Na posledním zastupitelstvu jsme informovali, že jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci veřejných toalet v přízemí úřadu. Naše žádost byla úspěšná, dotaci jsme získali a nyní připravujeme poptávkové řízení.

Na zimní období byla vysoutěžena firma na zimní údržbu, pro letošní rok zakázku získala firma PREMIO INVEST, s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídku. V následujícím čísle ÚZ vás budeme informovat, které ulice má ve správě TSK hl. m. Prahy a které spravuje městská část.

Z důvodu havarijního stavu hřbitovní zdi bylo provedeno výběrové řízení na její opravu, které vyhrála firma Tomáš Fňukal. Budou se opravovat zdi, které jsou vpravo a vlevo od hřbitovní budovy. Na tuto zakázku navazuje druhá zakázka, a to vybudování kolumbárních schránek. Kapacita bude 69 ks schránek pro 2 urny, a to blok v SV a SZ rohu, celkem tedy jde o 138 schránek. V příštím roce by měla být opravena jižní část hřbitovní zdi, odstraněny staré kolumbární schránky u této zdi a vybudovány nové kolumbární schránky. Plánujeme, že by se v této části vybudovaly schránky větší, pro 3 – 4 urny.

V posledních týdnech probíhají jednání s jednotlivými správci kapitol (vedoucí odborů) tak, aby mohl být sestaven návrh rozpočtu na příští rok, který bude následně předložen finančnímu výboru a zastupitelstvu ke schválení. Vzhledem k tomu, že bylo našemu stavebnímu úřadu přiděleno územní řízení přeložky I/12, zažádali jsme o dotaci na pokrytí zvýšených nákladů vyplývajících z tohoto řízení.

V sobotu 19. 10. byla slavnostně zahájena výstava k 30. výročí sametové revoluce, kterou připravilo Újezdské muzeum. Vážíme si práce členů muzejní rady a moc jim za ni děkujeme. Výstavu můžete navštívit až do 20. 11. každou středu od 13 do 17 hod.

Rada MČ Praha 21


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz