Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - květen 2020

V dubnu se měla uskutečnit řada kulturních akcí, mimo jiné Den Země, který byl vzhledem k situaci přesunut na nový termín. Již během května vláda začala postupně uvolňovat zákazy a omezení, a proto jsme se dohodli na novém datu, a to 11. září.

Masarykova ZŠ požádala o souhlas, aby se mohla zapojit do operačního programu Potravinové a materiální pomoci Magistrátu hl. m. Prahy. Rada zapojení do programu odsouhlasila.

Již několikrát jsme avizovali, že letos bude provedena kompletní rekonstrukce tělocvičen na II. stupni základní školy. Proto bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, které vyhrála firma Jílek Stavby s.r.o. a rada výsledek výběrového řízení schválila. I když v květnu již žáci mohou znovu navštěvovat školu, tělesná výchova není dovolena, a  proto jsme mohli přistoupit k  posunutí termínu zahájení rekonstrukce, která začne již v těchto dnech. Městská část obdržela z magistrátu informaci o změně nařízení, které se týkají „modrých zón“. Zároveň jsme byli požádáni o připomínky k tomuto návrhu. Nově by tak v Klánovicích vznikly modré zóny a díky nim by došlo k přesunutí parkování na újezdskou stranu u nádraží. Dlouhodobě žádáme magistrát o spolupráci tak, aby bylo řešeno parkování u nádraží komplexně. Proto rada nesouhlasila s návrhem a  odeslala své připomínky, které zahrnovaly i  návrhy řešení ve formě záchytného parkoviště na újezdské straně u nádraží Klánovice a rekonstrukci ulice Staroklánovická.

Rada na svých květnových jednáních projednávala také plnění rozpočtu za I. čtvrtletí tohoto roku. Na minulých jednání byly odsouhlaseny programové dotace. S ohledem na epidemii koronaviru bylo zakázáno pořádání kulturních a sportovních akcí. Proto rada schválila posunutí termínů těm příjemcům programových dotací, kteří měli naplánované akce na jaro a měli zájem je přesunout na pozdější datum. Doufáme, že se tak podaří ohlášené akce nakonec zorganizovat a  děti i dospělí si užijí sportovní a zábavná odpoledne jen trochu později. Rada také schválila výsledek poptávkového řízení na sekání trávy podél hlavní komunikace, ulic Starokolínská a Novosibřinská. Nejvýhodnější nabídku podala společnost URBANstav s.r.o.

Kristýna Kopecká, místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz