Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - leden 2020

Na prvním jednání v tomto roce rada naší MČ odsouhlasila zapojení do grantového systému MHMP v  oblasti životního prostředí pro spolky, neziskové a příspěvkové organizace. Program není určen pro městské části. V rámci tohoto systému se budou ucházet o dotace opět Krajina pro život se svým projektem na II. etapu revitalizace izolační zeleně u sídliště Rohožník, dále Mateřská školka Sedmikráska se svým projektem Voda do zahrady a FK Újezd nad Lesy s  projektem vybudování studny pro efektivní údržbu travnaté plochy.

Městská část si nechala v minulém roce zpracovat demografickou studii, z níž vyplynul pokračující nárůst žáků dětí ve škole. Proto také rada vyhověla žádosti Masarykovy ZŠ a schválila od příštího školního roku navýšení kapacity školy na 1150 žáků. Nyní bude navýšení řešít magistrát. V souvislosti s tímto bodem byl projednán a schválen výsledek poptávkového řízení na projekt nové budovy mateřské školky Sluníčko. Rada tím potvrdila zájem co nejdříve uvolnit poslední patro budovy na II. stupni opět pro potřeby školy.

Rada schválila uzavření rámcové smlouvy na zajištění sociálních pohřbů. Důvodem schválení této smlouvy jsou pravidla ministerstva pro místní rozvoj, které může uhradit náklady tohoto pohřbu. Aby byly městské části uhrazeny účelně vynaložené náklady takového aktu, je potřeba podat elektronickou žádost, jejíž součástí je i smlouva o zajištění pohřbu. Odpovídající smlouvu dosud městská část neměla, a  nebyla tedy úspěšná při vyřizování žádostí o úhradu nákladů na tyto pohřby.

Na základě doporučení komise životního prostředí rada schválila instalaci nových betonových odpadkových košů. Primárně jde o jejich umístění do blízkosti lesa, konkrétně na roh ulic Bečvářská / Pilovská, Čenovická / Polesná, Hodkovská / Svojšická, Hodkovská / Valdovská, Hodkovská / Soběšínská a Všeňská / Kalská. 

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz