Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - prosinec 2019

Adventní čas jsme společně zahájili rozsvícením vánočního stromu v parku u Masarykovy základní školy, celá akce byla opět spojena s dobročinnou sbírkou pro Světlušku. Velmi děkujeme všem, kdo pomáhali s organizací a zajištěním této akce, především paní učitelkám ze školy, dětskému sboru Sovičky, maminkám, které napekly nebo pomáhaly s dílničkami, dále pak hasičům a pracovníkům úřadu. Zároveň děkujeme všem, kteří přispěli a díky nimž bylo vybráno celkem 31 800 Kč.

Během prosincových jednání byl schválen návrh rozpočtu pro rok 2020 včetně rozpočtů příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na prosincovém jednání zastupitelstva.

Rada dále schválila nákup štěpkovače, který byl částečně hrazen z přidělené dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na obnovu techniky údržby městské části. Městská část tak bude moci ušetřit peníze za půjčovné a další náklady na likvidaci bioodpadu. Navíc volnou štěpku nabízíme k bezplatnému odběru již na obvyklém místě u 1. stupně základní školy.

Rada také souhlasila s projektem na vytvoření nové zahrady v mateřské školce Rohožník, a tedy i s finanční spoluúčastí v případě přidělení dotace. Jedná se o dotační výzvu Ministerstva životního prostředí na budování přírodních zahrad. Cílem těchto projektů je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u dětí. Mateřská škola si již některé části projektu vybudovala sama, pokud se podaří získat další prostředky, bude moci paní ředitelka pokračovat a případně kompletně dokončit proces revitalizace celé zahrady.

Na radě byl také schválen záměr výstavby mateřské školky Sluníčko. Jedná se o vybudování nové budovy na pozemku školy přibližně v místě, kde má dnes školka Sluníčko své hřiště. Tím pak bude možné uvolnit prostory zpátky pro potřeby školy.

Rada dále na základě požadavku Magistrátu hl. m. Prahy udělila souhlas s  navrhovaným úplatným nabytím pozemků z vlastnictví ČD a.s. na sídlišti Rohožník. Jedná se o komunikace a  chodníky, pozemky, na nichž se nachází vnitrobloková zeleň a zeleň kolem panelových domů, dále trvalý travní porost, zeleň a stromy u MŠ Rohožník a mezi MŠ a zastávkou Sídliště Rohožník a také lesní pozemky. Pozemky jsou o celkové výměře cca 37 ha.

Vzhledem k tomu, že jsme před pár dny vstoupili do nového roku, tak bychom vám rádi popřáli úspěšný nový rok 2020 a především hodně zdraví a spokojenosti. 

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz