Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - prosinec 2020

Pro rok 2021 bude opět vyhlášen participativní rozpočet, na který jsou tentokrát vyčleněny 2 mil. Kč. Rada proto schválila pravidla participativního rozpočtu, která jsou dostupná na webu. Již teď se těšíme na vaše nápady.

Rada projednala návrhy rozpočtu, rozpočtového provizoria a střednědobého výhledu, které byly předloženy ke schválení zastupitelstvu. Zároveň byly schváleny rozpočty příspěvkových organizací, které zůstaly v přibližně stejné výši jako loni.

Rada také schválila „zelené projekty“. Prvním z nich je „Stromořadí Rohožník“ v  blízkosti Rákosníčkova hřiště. V  rámci projektu bylo vysázeno 48 listnatých stromů, a to z dotace získané z hl. m. Prahy. Dalším projektem jsou „Stromy pro Újezd“. Zahrnuje vysazení stromů u rybníka na Blatově, u tenisových kurtů v Kácovské ulici a v mateřských školkách Sedmikráska a Čentická. S  realizací pomohl Státní fond životního prostředí.

Schválili jsme plán zimní údržby komunikací na rok 2021. Pro potřeby městské části byl schválen nákup traktoru - bude využíván nejen na zimu, ale i v létě, například na sekání škarp a jiné práce.

Uvědomujeme si obtížnou situaci podnikatelů, a proto jsme schválili odpuštění nájmu podnikatelům, kteří si pronajímají prostory od městské části. Jedná se o listopad 2020, kdy na základě vládních nařízení musely být provozovny zavřeny. I když nám situace nedovolila tradiční rozsvěcení stromečku, přesto jsme se pokusili část tradic zachovat. Proto jsme schválili dar pro neziskovou organizaci Světluška ve výši 5 tis. Kč a nepřerušili jsme tak tradici. Městská část podpořila Světlušku již popáté. Za radu bych ráda poděkovala organizátorce Evě Danielové, dále Daniele Janoušové, Markétě Slavíkové a Vladimíru Saitzovi ml., kteří se podíleli na organizaci této akce. Zároveň děkujeme všem, kteří přišli podpořit Světlušku vhozením příspěvku do kasičky nebo na bankovní účet.

Rada schválila přijetí již druhé dotace na výstavbu MŠ Sluníčko, a to výši 25 mil. Kč. Na výstavbu školky tak již máme 35 mil. Kč. Na závěr mi dovolte, abych vám za celou radu popřála úspěšný a klidný rok 2021. Ať už je toto koronavirové období za námi a my se opět začneme bez omezení potkávat nejen na kulturních, sportovních a společenských akcích. 

Kristýna Kopecká, místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kopecká Kristýna
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz