Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - říjen 2020

V minulém čísle ÚZ jsem vás informovala o navýšení položky rekonstrukce tělocvičen o 2,5 mil. Kč. Jsem velmi ráda, že tento měsíc mohu napsat, že se z Magistrátu hl. m. Prahy podařilo získat 5 mil. Kč na dofinancování celé této rekonstrukce. Díky této dotaci budeme moct rovnou navázat a pořídit tělocvičnám kompletní vzduchotechniku, nové basketbalové koše, tyče na volejbal a také dělící příčku velké tělocvičny tak, aby mohla být plně využita. Finance ve výši 2,5 mil. Kč, které jsme minulý měsíc zapojili z rezervy, do ní opět vrátíme. V budoucnu můžeme peníze využít na další akce.

Rada schválila podání žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí na výsadbu dalších stromů v naší městské části. Bude se jednat o novou výsadbu v areálu tenisových kurtů a na hřišti u rybníka Blatov.

Vzhledem k současné situaci jsme také schválili pořízení bezdotykových automatických dveří, které budou v nejbližší době instalovány v budově úřadu. Jedná se o další z preventivních opatření současné situace. Lidé se tak nebudou muset dotýkat klik.

V letošním roce byl spuštěn pilotní projekt participativního rozpočtu, na který bylo vyčleněno 400 tis. Kč. Hlasování bylo ukončeno na konci září a první čtyři projekty byly schváleny k realizaci. Moc děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, ať už šlo o navrhovatele nebo hlasující. Příští rok plánujeme participativní rozpočet znovu spustit. Podrobnější informace najdete na str. 7.

Schválili jsme rozpočtové opatření na dofinancování rekonstrukce stanoviště na tříděný odpad, která bude realizována v Druhanické ulici v blízkosti hasičské zbrojnice. Zároveň jsme schválili dofinancování koupě nového hracího prvku na dětském hřišti na Blatově.

Pokračujeme v opravách chodníků, aktuálně v ulici Novosibřinská v úseku Soběšínská až po zastávku Sudějovická. Celá tato akce bude stát skoro 790 tis. Kč, dodavatelem stavby je společnost Tomáš Fňukal. Děkujeme zahrádkářům za úpravu místa u pomníku T. G. Masaryka při příležitosti oslav 28. října.

Na závěr mi dovolte upozornit na restaurace, které reagovaly na zavření svých podniků otevřením výdejních okének, i u nás v Újezdě jich je dost. Proto pokud můžete, podpořte místní podnikatele.

Děkuji.

Kristýna Kopecká, místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz