Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - únor 2020

Rada se rozhodla znovu se připojit k  mezinárodní kampani „Vlajka pro  Tibet“. 10. března tak bude na  úřadě vyvěšena vlajka Tibetu. Touto kampaní vyjadřujeme symbolickou podporu tibetskému národu a připomínáme si 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. V sobotu 22. 2. se i v Újezdě konal tradiční masopust, na který rada schválila dar ve výši 15 tisíc Kč.

Magistrát nás požádal o spolupráci na přípravě „Plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze“ a náš odbor školství připravil materiál, který může sloužit jako podklad pro zpracování tohoto plánu. Součástí materiálu je analýza stavu sportu a volnočasových aktivit v MČ a priority z této oblasti v příštích letech. Rada tento materiál vzala na vědomí.

Rozpočet naší MČ na rok 2020 byl schválen již loni v prosinci, nicméně až poté jsme byli informováni, že nám Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo i  mimořádný příspěvek ve výši 2 170 000 Kč na úhradu nákladů spojených s územním řízení stavby přeložky I/12 Běchovice – Úvaly. Vedli jsme o tom s magistrátem jednání již na podzim, následně jsme doplnili i písemnou žádost. Jsme rádi, že se jednání podařila a mimořádné prostředky jsme získali. Nyní je tedy třeba, aby naše zastupitelstvo celý opravený rozpočet schválilo, a to včetně tohoto mimořádného příspěvku.

Rada nový návrh vzala na vědomí tak, aby se mohl schválit na březnovém zastupitelstvu. Rada také projednala připomínky k  návrhu obecně závazné vyhlášky regulující provozování hazardních her na území hl. m. Prahy, kterou magistrát chystá. Naše zastupitelstvo loni schválilo nulovou toleranci, proto rada odeslala připomínky k návrhu i s tím, že požadujeme nulovou toleranci hazardu technických i  živých her na našem území. Nicméně se rada shodla, že nepovažuje za  šťastné, aby byl zaveden plošný zákaz technických her na celém území hl. m. Prahy. Každá městská část by měla mít v rámci své samostatnosti možnost zvolit si sama, zda chce provozování technických her zachovat nebo ne.

Městská část loni získala dotaci na  rekonstrukci toalet v budově úřadu, proto proběhlo výběrové řízení na tuto opravu, které vyhrála firma Jílek Stavby s.r.o. Rada vítěznou firmu schválila.

Již v minulém čísle ÚZ jsme informovali, že pro letošní rok spouštíme pilotní projekt participativního rozpočtu. Rada schválila jeho pravidla, více informací najdete na str. 6. 

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz