Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Aktualita

100 let samostatné obce Újezd

Výnosem Zemské politické správy v Praze v červnu 1921 byla rozpuštěna místní zastupitelstva Koloděj a Újezda a zřízeny obecní správní komise. Poslední schůze místního zastupitelstva osady Újezd se konala 14.8.1921. Zároveň se v tento den konala první schůze správní komise, jejímiž členy se stalo všech deset členů dosavadního místního zastupitelstva osady Újezd a dva členové osady Blatov. Proto je 14. srpen 1921 vznikem obce Újezd.

Vzhledem k tomuto datu v prázdninovém čase bylo rozhodnuto o termínu hlavních oslava „100 let samostatnosti obce Újezd“ a to v neděli 29.8. od 10hodin v parku před I. stupněm Masarykovy ZŠ. S předstihem od 14.8. bude pro veřejnost v parku připravena venkovní výstava mapující újezdskou historii 1921-2021, opomenuty však nebudou ani první zmínky o “Aujezdu”, nejstarší mapování a majitelé Újezda do roku 1919.

Doprovodným programem bude o týden dopředu přesunutý pochod „Za loupežníkem Drholcem”, vedený Klánovickým lesem a významnými místy Újezda nad Lesy, a organizovaný tradičně ve spolupráci s KČT, odborem Pohoda Praha. Délky tras nejsou náhodné, vychází totiž z data 14.8.1921: 14=5 km, 14.8.=13 km, 14.8.1921=26 km (start bude od 8 do 10:30 u pomníku T. G. Masaryka v parku před Masarykovou ZŠ z ulice Staroklánovická, cíl od 11 do 17 v parku před školou). Svou aktivitu nabídl i Školní sportovní klub Masarykovy ZŠ formou orientačního běhu Klánovickým lesem „Rodinné bloudění” (start 9 -11 z Multifunkčního hřiště). Pro účastníky pochodu a běhu budou připraveny nové absolventské turistické vizitky, odměny a občerstvení.

V hlavním programu vystoupí školní pěvecký sbor Sovičky a během „sovího koncertu” výběrem písní připomenou celých 100 let. Dojde i na vysazení památného stromu, jakého a kde ponecháme zatím jako překvapení. Součástí oslav bude i charitativní sbírka pro Světlušku, se kterou jsme spolupráci nepřerušili ani před Vánocemi a podpora pro nevidomé ve Dnech Světlušky bývá tradičně součástí pochodu. Poděkování Újezdu vyjádří svou přítomností na oslavě osobně paní ředitelka G. Drastichová.

Časový harmonogram naleznete v přiložené pozvánce.

Eva Danielová, Újezdské muzeum

 • 2021-08-29 pozvanka.jpg

  2021-08-29 pozvanka.jpg

  Poslední změna: 02. 7. 2021, 12:17:37, velikost: 568.39 KB
 • Výstava „100 let samostatné obce Újezd“ od 14.8. do 4.9.2021 v parku před I. stupněm Masarykovy ZŠ

  Cílem výstavy je seznámit nejmladší generaci a nově přistěhované spoluobčany s bohatou historií místa, které se stalo jejich trvalým bydlištěm. Během sta let prošel Újezd viditelnou proměnou – z osad Újezd, Blatov a Nová Sibřina se stala městská část Praha 21, součást hlavního města Prahy. Velký nárůst zaznamenala naše obec v počtu trvale žijících obyvatel – v roce 1921 jich zde žilo 539, podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2020 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 10 919 obyvatel.

  Systematicky jsou zpracována období od roku 1921 do konce 20. století, některá témata s přesahem do současnosti, opomenuty nezůstaly ani první zmínky o „Aujezdu“ a jeho majitelé do roku 1919. K viditelné změně došlo během sta let v zástavbě. Díky množství dochovaných starých pohlednic je možné poznávat tehdejší ulice a domy a srovnávat je se současným stavem, pokud nebyly odstraněny. Újezd žil kulturním a společenským životem, byla zde bohatá spolková činnost. Ta je mu vlastní i v současnosti, což dokazuje velké množství všestranně fungujících spolků a organizací, nabízejících své aktivity všem generacím Újezďáků, mnohé z nich mají několikaletou tradici, některé téměř stoletou. Nepostradatelní byli a jsou v Újezdě živnostníci (mnozí z nich navázali na živnost svých předků) a život bez služeb jimi všemi nabízených si už ani nelze představit. Právě díky nim máme v místě bydliště pekárnu, zlatnictví a hodinářství, knihkupectví, papírnictví, květinářství, domácí potřeby, elektro, obuv, lékárny, cukrárny, kavárny, restaurace, prodejny potravin a zdravé výživy, pneuservis, zverimexy, tiskárny, kadeřnictví, wellness, pohybová a kosmetická studia, jazykové školy, poradenské služby, řemesla všeho druhu, IT firmy, své místo mají i prodejny obchodních řetězců. Důležitou roli hrají v životě občanů praktičtí a odborní lékaři, jejichž působením zde je zajištěna zdravotní péče. Někteří z živnostníků bývají i pravidelnými sponzory újezdských obecních a spolkových aktivit.

  Rozvoj obce je plně v kompetenci a zájmu jeho vedení, jednotlivých odborů úřadu a poradních komisí. Za posledních dvacet let přibyla nová dětská hřiště, sportoviště pro kluby a veřejnost, vysázeny bylo několik alejí, v Klánovickém lese a okolí Újezda přibyly nové naučné stezky, zkvalitněno bylo autobusové a vlakové spojení, postaveny byly nové autobusové zastávky, nová budova mateřské školy (další se staví), došlo na rekonstrukci a přístavbu budov školy, dokončena byla tolik potřebná kanalizace, v dohlednu je i stavba obchvatu. V každém případě je i v budoucnu v Újezdě stále co vylepšovat a vylepšené nepřestat udržovat. O to se po celých sto let snažila a snaží zastupitelstva napříč politickým spektrem ve spolupráci se spolky, organizacemi, živnostníky a občany, jimž se stal Újezd domovem.

  Eva Danielová a Marie Tomaidesová, Újezdské muzeum, červen 2021

  2021-08-29 pozvanka.jpg

  Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Slavíková Markéta
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Služby městské části od A do Z

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz