Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Svědkové minulosti ...

Svědkové minulosti

křízek na staroújezdské.jpg
křízek na staroújezdské.jpg
 

Křížek na Staroújezdské ulici, jejíž původní název byl Masarykova třída.

 Původní podoba křížku byl šedý kámen, vpředu byl nápis a na kříži plastika Ježíše Krista. Kdo uschoval plastiku nevíme. 

Křížek není zařazen  v seznamu památek chráněných státem. Jde o obyčejný jednoduchý kříž, který má největší hodnotu v tom, že se nachází v místě nejstaršího osídlení a jsou s ním spjaty osudy obyvatel, kteří žili v jeho blízkosti. Je svědkem jejich tragických osudů i nové doby. Nenechme jej proto zničit a važme si alespoň toho mála, co tu z dob minulých zbylo. 

 Nápis na kříži zněl takto: Tento kříž gest postawen ke cti a chwále Boží občanů  augestských  L.P. ....

dům č.11.jpg
dům č.11.jpg

Selské usedlosti v Újezdě nad Lesy.

 Za křížkem směrem na Koloděje se dosud dochovalo původní stavení ze selské usedlosti číslo popisné 11 s typickým průčelím, kde v horní části byla zřejmě madonka.  Podobně vypadala většina domků na Staroújezdské ulici, z nichž se ještě několik dochovalo téměř v původní podobě.  

zvonička na staroújezdské.JPG
zvonička na staroújezdské.JPG

Zvonička na Staroújezdské ulici.

 Nedaleko křížku stojí další svědek dob minulých před stavením číslo 9. Na zvonu uvnitř zvoničky je nápis tohoto znění: "Dar obce baráčníků v Újezdě N. Lesy L. P. 1949". Zvonička tu ale stála mnohem dříve  byla dřevěná. Původní zvon byl zničen za II. světové války. Pamětníci pamatují doby, kdy se na zvoničku ještě zvonilo 3x denně a také když někdo zemřel.  zvonička na blatově.JPG

Zvonička na blatovské návsi 

uprostřed parčíku pamatuje také pohnuté osudy místních obyvatel.

O jejím původu a době vzniku není nic bližšího známo. Kronikář odhaduje dobu jejího vzniku někdy kolem roku 1890.

křížek na blatově.JPG
křížek na blatově.JPG

Křížek na Blatově

Patří k nejstarším u nás, byl postaven v roce 1874 manželi Jeřábkovými jako dík Pánu Bohu za uzdravení jejich dcery. Místo je stále živé a věřící se zde svěřují se svými prosbami o pomoc. Původně byl křížek otočný směrem k jinu. Je dobře, že místní lidé křížek stále zdobí květinami a udržují tak tradici našich předků, která byla na mnoha místech, i zde, v minulých dobách přerušena. Nápis není čitelný, pouze slova "chvála Pánu". Kolem křížku vysadil v roce 1942 místní občan R. Štípek čtyři lípy jako památku na studenty, které Němci zastřelili 6.9.1941 v Praze Dejvicích.

 

pomník T.G.M.JPG
pomník T.G.M.JPG

Pomník Tomáše Gariqua Masaryka

Pomník našeho prvního prezidenta Tomáše Gariqua Masaryka byl postaven nákladem obce a odhalen 28. října 1938 v parku u školy. Je dílem akademického sochaře Bohumila Zvěřiny. Za dob války ho sochař Zvěřina ukryl a jako náhradu pořídil sošku Amora. Tak byl zachráněn původní podstavec a po válce byla busta pana prezidenta vrácena na původní místo. Významné místo pro uvědomnění si národní identity a morálních hodnot.památník padlým na Rohožníku.jpg

 

Pomník padlým II. světové války.

Tento pomníček z roku 1946 připomíná oběti II. světové války, místní rodáky z Nové Sibřiny, kteří položili za svobodu to nejcennější, svůj život. Na pomníku je tento nápis: "Bouše Jiljí, Doležal Oldřich, Veselý Stanislav, Dospěl Josef, Kubal Josef, Moravanský Michal, Valla František, Křížek Bedřich, Plecháček Jan.  Zemřeli, bojujíce za svobodu vlasti v květnové revoluci 1945".

 Pietní místo najdete v malém parčíku na okraji sídliště Rohožník.
 

pomník padlým na Blatově.JPG
pomník padlým na Blatově.JPG

Pomník padlým II. světové války.

Obětem německé okupace a květnové revoluce z let 1939 - 1945 je věnována i tato kamenná deska s plastikou, která byla roku 2008 nově instalována v blatovském parčíku a její okolí bylo hezky upraveno.

Původně byla odhalena 18. srpna 1945 v parku u školy.

Na desce je nápis s textem "1939-1945 OBĚTEM NĚMECKÉ OKUPACE A KVĚTNOVÉ REVOLUCE" . V koncentračních táborech zahynuli: Mrázek Rudolf, Polka František, Poppenscheller Richard, Schwarz Hugo, Vach Vilém. V květnové revoluci padli: Holeček Alois, Maňour Josef.

 

hřbitov a památník padlým.JPG
hřbitov a památník padlým.JPG

Pamětní místo se nachází také na újezdském hřbitově,

kde jsou pochování mladíci a padlí v květnovém povstání 1945 proti německým okupantům.

 

pomnik Huberta Divise.JPG
pomnik Huberta Divise.JPG

Nejstarším pomníkem z roku 1880 je kamenný pomník s křížem

mezi klánovickou zastávkou a blatovskou hájovnou, vpravo u železniční trati ve směru na Prahu, stojící tehdy na blatovském, nyní na klánovickém území. Na pomníku byla dnes již chybějící deska s nápisem: " Hubert Diviš, 5. února 1880" Tragický příběh, vztahující se k tomuto pomníku je popsán v knize J. H. Špolce Jirenská zastávka, vydané v Pardubicích v roce 1918.

 

 

V Újezdě nad Lesy jsou ještě další pamětní desky obětí války.

Na domě bývalého pracovníka zemského archivu pana Jenšovského, umučeného v koncentračním táboře.
Druhá pamětní deska je na Blatově, na domě poblíž autobusové zastávky.

nejstarší dub v centru Újezda nad Lesy.JPG
nejstarší dub v centru Újezda nad Lesy.JPG

Živí pamětníci minulosti.

Starý dub na Blatově u hlavní silnice nás vítá při příjezdu do Újezda směrem od Prahy. Zjara jsou v jeho koruně vysoko vidět žlutavé chomáče kvetoucího jmelí. V centru Újezda na severovýchod od  křižovatky je také starý chráněný dub.
  

lípa Ježkův park.jpg

Ježkův park.jpg

Ježkův park s cizokrajnými dřevinami.

  Park založil pan Miroslav Ježek, velký milovník přírody a člen Junáka. Svoje znalosti cizokrajných dřevin uplatnil v roce 1960, kdy získal od MNV povolení a finanční krytí na zřízení malého arboreta. Vznikl tak unikátní parčík vzácných dřevin, kde najdeme např. lyliovník tulipánokvětý, ambroň zpadní, břízu tuhou ze Sev. Ameriky a další vyjímečné dřeviny.

 

Související témata: Historie Újezda nad Lesy


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Váňová Alena
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz