Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Tisková zpráva k situaci v Masarykově základní škole, Praha 9 – Újezd nad Lesy
Aktualita

Tisková zpráva k situaci v Masarykově základní škole, Praha 9 – Újezd nad Lesy

Rada městské části Praha 21 odvolala na svém jednání dne 16.2.2021 Mgr. Hanu Cermonovou z funkce ředitelky Masarykovy základní školy, a to ke dni 1.3.2021.

K odvolání ředitelky školy musela rada přistoupit na základě dlouhodobého neplnění povinností v souvislosti s řádným vedením účetnictví školy, které bylo vedeno v rozporu se zákonem 563/1991 Sb., zákon o účetnictví.

V roce 2020 proběhla ve škole externí veřejnosprávní kontrola akreditovanou auditorskou společností, kdy byly zjištěny závažné nedostatky v účetnictví školy. Na základě této kontroly byla ředitelka školy vyzvána k nápravě, která však nebyla ani do dnešního dne provedena. Radní na tento stav paní ředitelku opakovaně upozorňovali. 

K dané problematice si MČ Praha 21 nechala zpracovat právní stanovisko advokátní kanceláře Lichtenstein Legal s.r.o., z něhož vyplynulo, že do dnešního dne není prokazatelně účetnictví Masarykovy základní školy napraveno tak, aby bylo právně – ekonomicky správné a úplné. Jakákoliv další ekonomická rozhodnutí školy či ekonomická rozhodnutí MČ Praha 21 vůči této škole mohou mít negativní dopad na školu, řetězit další problémy, finanční škody nevyjímaje. Z těchto důvodů bylo radě doporučeno ředitelku školy odvolat.

 

S ohledem na všechny skutečnosti a výše uvedené byla tedy nucena rada přistoupit k odvolání ředitelky školy. K tomuto kroku bohužel muselo dojít i přesto, že se škola za vedení Mgr. Hany Cermonové začala postupně modernizovat.

 

Rada městské části je připravena podniknout veškeré kroky k tomu, aby odvolání ředitelky školy nemělo jakýkoliv negativní dopad na další fungování školy, pedagogický sbor ani na děti a jejich rodiče. Uvědomujeme si, že současná situace způsobená epidemií nemoci Covid-19 není jednoduchá a zřizovatel dosud poskytoval vedení školy maximální podporu a v ní bude i nadále pokračovat, abychom v Újezdě nad Lesy vše společnými silami zvládli.

 

Rada MČ Praha 21, 17.2.2021

Prohlášení z Rady logo.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz