Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Zprávy z rady
 • Činnost Rady městské části Praha 21 za období listopad 2018 – březen 2019
Zprávy z rady

Činnost Rady městské části Praha 21 za období listopad 2018 – březen 2019

Prvním splněným slibem bylo založení nové diskusní skupiny na facebooku – chtěli jsme tak vytvořit další prostor, kam se občané mohou obrátit se svými podněty. Oslovili jsme zástupce všech politických stran s nabídkou na práci v komisích rady. Připojili jsme se k akci Vlajka pro Tibet.

 

praha21.png

Doprava

 • Byla zrekonstruována ulice Zaříčanská.
 • Zavedli jsme možnost parkování u Úřadu na omezenou dobu, a to na hodinu. Tento krok jsme podnikli z toho důvodu, aby nebyly parkovací plochy blokovány po celý den, ale aby byly k dispozici návštěvníkům úřadu nebo případně rodičům, kteří si jdou vyzvednout děti ze školy.
 • Zavedli jsme K+R parkoviště u školy v Čentické, které slouží pro nástup a výstup dětí, které jdou do školy.
 • V Dopravní komisi bylo projednáno zavedení jednosměrky v ulici Soběšínská. Díky zákonným lhůtám je stále ještě v řešení, a to s Policií ČR a Magistrátem hl. m. Prahy.
 • Rada zadala zpracování studie na rekonstrukci ulic Hulická a Domanovická.

 

Územní rozvoj

 • Vedení městské části připravuje metodiku, která definuje kompenzace pro obec v případě výstavby developerských projektů. Měla by se stát podkladem pro jednání s developery.
 • Bylo vypsáno výběrové řízení na dostavbu Hasičské zbrojnice. V této věci Rada nabídla spolupráci i zástupcům opozice, aby se mohli podílet na procesu výběru nového zhotovitele.
 • Dále Rada pronajala pozemky sloužící jako deponie pro firmy Allstav Alfa a. s. a Skanska, a.s. za účelem zařízení staveniště (Novosibřinská x Svojšická).
 • Probíhala další jednání ohledně I/12. Byla ustanovena pracovní skupina zástupců dotčených městských částí s přesahem až do Středočeského kraje, protože stavba se týká i Květnice a Úval. Skupinu aktuálně tvoří zástupci naší městské části, Koloděj a Běchovic. V blízké době bychom rádi oslovili i zástupce dalších městských částí, které jsou touto výstavbou dotčeny i nepřímo. Naším společným cílem - a v tom jsme ve shodě s ostatními městskými částmi- je realizace křižovatky Květnice tak, jak bylo původně navrženo, tedy v plné variantě, která bude mít nejmenší dopad na kvalitu života v naší městské části. Současně požadujeme jasná kompenzační opatření zahrnující maximální množství protihlukových valů a maximální množství zalesnění území v oblastech podél stavby I/12.

 

Školství a kultura

 • O další rok byla prodloužena smlouva na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska v Hulické ulici (od ledna 2020 dojde ke změně financování školek, budou se tak moci snížit počty žáků v jednotlivých třídách a tím budeme potřebovat další místa).
 • Paní ředitelka Sochůrková odchází do důchodu, a tak se vzdala své funkce k 31. 7. 2019. Rada tedy vypsala konkursní řízení na ředitele/ředitelku Masarykovy základní školy. Do výběrové komise byli nominováni pouze odborníci a zástupci Masarykovy základní školy, a to bez zástupců politických stran. Zároveň můžeme využít i pomoci od společnosti EDUin, která nás celým výběrovým řízením provede. Považujeme za důležité, aby se na výběru ředitele/ředitelky podíleli hlavně odborníci.
 • Zároveň vypisujeme konkursní řízení na ředitele/ředitelku MŠ Sedmikráska, která také požádala o vzdání se funkce, vzhledem k blížícímu odchodu do důchodu.

 

Zdravotnictví a sociální služby

 • Jednali jsem se zástupci lékařů ohledně zdravotního střediska Rohožník. Bylo nám jasně deklarováno, že žádné podepsané smlouvy ve smyslu vzniku možného zdravotního střediska v IDEAL Luxu neexistují. Zároveň jsme lékařům potvrdili, že středisko chceme rekonstruovat.

 

Dotace

 • Rada schválila programy pro poskytování dotací na rok 2019 v celkové výši 600 tis. Kč. Rozhodnutí o přidělení dotací by mělo být vydáno do konce dubna.

 

Informatika

 • Rada schválila pořízení programu GINIS, který slouží pro zjednodušení administrativy v rámci úřadu městské části a k přehlednému párování objednávek a faktur.
 • Vzhledem k situaci ohledně softwaru na řízení zastupitelstva a rady městské části proběhla jednání s možným novým dodavatelem. Ten představil moderní a efektivní nástroj na kompletní řízení agendy spojené s jednáním zastupitelstva a rady.

 

Spolky a volnočasové aktivity

 • Městská část v prosinci získala od MHMP dotaci ve výši 1 mil. Kč na výstavbu volejbalového hřiště v ulici Kácovská
 • Na akci Masopust rada schválila dar ve výši 20.000,- Kč pro spolek SOSÁK
 • Ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči připravujeme ročník akce čarodějnice pořádaný přímo městskou částí, a to zdůvodu odstoupení původního  pořadatele od akce. 
 • Probíhala jednání s kynology a zástupci občanů z ulice Dubinské. Rada podniká kroky k mediaci současného problému mezi zástupci kynologického cvičiště a veřejností, které jsou ovšem striktně svázány doporučeními advokátní kanceláře vzhledem k probíhajícímu soudnímu sporu.

 

Finance

 • Pořídili jsme dobrovolným hasičům svolávací systém pro jednotky požární ochrany FIREPORT GPS PROFI – 2 ks ve výši 107 tis. Kč.
 • Přispěli jsme spolku SOSák na pořádání MASOPUSTU 2019 ve výši 20.000,- z odvodu VHP – výherní hrací automaty.
 • Nechali jsme zpracovat studie na rekonstrukce ulic Domanovická a Hulická ve výši 50.000 Kč za jednu studii.

 

Životní prostředí

 • Rada na podkladě odborného posudku souhlasila s pokácením havarijních topolů na pozemku školy. Zároveň se přidala k výzvě MHMP o nové výsadbě, kdy má přislíbeno vysazení několika desítek stromů. V současné době je připravován projekt k nové výsadbě za pokácené

 

Akce pořádané městskou částí v Újezdě

 • Sázení Lípy Republiky u hřbitova v listopadu
 • Taneční zábava pro seniory, která se konala v listopadu.
 • Rozsvěcení vánočního stromu spojené se sbírkou pro Světlušku, na kterou se podařilo vybrat krásných 21.100 Kč.
 • Opět se konala tradiční výstava v Újezdském muzeu Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy, kterou organizuje Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Komisí sociální politiky. Stejně tak jako prosincové Vánoční dílny.

 

 


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz