Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Zprávy z rady
 • Činnost Rady městské části Praha 21 za období březen - květen 2019
Zprávy z rady

Činnost Rady městské části Praha 21 za období březen - květen 2019

Školství a kultura

 • Byla vybrána ředitelka Masarykovy ZŠ, a to na základě doporučení nezávislou komisí. Rada jmenovala Mgr. Hanu Cermonovou.
 • Zároveň proběhl konkurs na ředitelku MŠ Sedmikráska, kdy komise doporučila a rada jmenovala Mgr. Martinu Kubovou, dlouholetou paní učitelku z této školky.
 • Bylo otevřeno dopravní hřiště na multifunkčním hřišti v Čentické. Hřiště je v dopoledních hodinách přednostně určeno pro výuku dopravy dětí ze školek a školy v odpoledních hodinách pak ještě pro družiny, a to až do 15.00 hod. Zároveň je k dispozici široké veřejnosti.
 • Postupně dochází k výměně a rekonstrukcí na dětských hřištích, nedávno došlo k výměně prvků na Psím plácku.
 • Městská část bude mít svou turistická vizitku.
 • Městská část poprvé organizovala akci Čarodějnice – kolik co a jak stálo
Zprávy z Rady.png

Doprava

 • Podařilo se dokončit zjednosměrnění ulice Soběšínská v úseku Hulická – Novosibřinská.
 • Byla zadána studie na zklidnění dopravy ul. Rohožnická v úseku Novosibřinská až po konec obytné zástavby.
 • Do r. 2021 byly na základě výběrových řízení vybrány firmy na opravu místních komunikací. Jedná se o 2 metody, a to pomocí nástřiku turbo mechanizací anebo odstraněním stávajícího krytu vozovky s pokládkou ACO 11+. První metodu vyhrála společnost Oprava komunikací Zoubek a druhou společnost Stanislav Bílek.
 • U 2. stupně základní školy byl v ulici Polesná dokončen chodník tak, aby byl průchozí až k autobusové zastávce, která byla také opravena.
 • Řešilo se parkování u Klánovického nádraží na klánovické straně s pí. starostkou Klánovic Zorkou Starčevičovou.

 

Územní rozvoj

 • Byl vybrán zhotovitel výstavby hasičské zbrojnice, a to firma Jílek Stavby, s.r.o.
 • Zároveň bylo pro naše hasiče zrekonstruováno auto T148.
 • I na základě doporučení Komise pro územní rozvoj, rada schválila zadání na studie na pěší propojení s Klánovicemi, řešení dopravy u Klánovického nádraží a revitalizace parteru sídliště Rohožník.

 

Finance

 • Podařilo se dojednat vyšší úrokovou sazbu na běžných účtech z původní 0,01 % na 0,75%.
 • Na úřadě se nově bude moct platit i platební kartou, v nejbližších dnech dojde k instalaci platebních terminálů. Jeden bude na pokladně a jeden na oddělení občanských průkazů a pasů.
 • Na pořádání akcí jsem přidělili finance těmto spolkům:
  • Maminy z újezdské roviny na lampionádu – 6 tis.
  • Sbor dobrovolných hasičů na odpoledne s Hasiči na multifunkčním hřišti – 30 tis.
  • JR Running sport příspěvek ve výši 2 tis. Na podporu štafetového běhu pro připomenutí tragických událostí II. Světové války Javoříčko – Ležáky – Lidice
  • Mladé běchovice
 • Získali jsme 10 mil. na rekonstrukci tělocvičen na 2. stupni základní školy, v tuto chvíli probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Chtěli jsme, aby tělocvičny byly zrekonstruovány kompletně, ale bohužel jsme dostali pouze 10 mil, oproti žádaným 20 milionům. Proto proběhne rekonstrukce podlah a obložení stěn, bohužel bez zázemí.
 • Pro MŠ Rohožník jsme uvolnili peníze na rekonstrukci sociálního zařízení a koupelny v patře ve výši 196.000 bez DPH, a to z obdržených peněz za výherní hrací přístroje.
 • Přes prázdniny nechá městská část zrekonstruovat kotelnu na 1. stupni základní školy, bylo vypsáno výběrové řízení. Vybrána byla firma PORKY stavební s.r.o., oprava je plánována ve výši 1,023.586,- bez DPH.

 

Zdravotnictví a sociální služby

 • Byly zpracovány statické posudky na rozšíření zdravotnického střediska s pozitivním výsledkem. V tuto chvíli se řeší přeúčelování plánovaného zdravotního střediska v Ideal Luxu, abychom mohli žádat o peníze na zdravotní středisko na Rohožníku.
 • Odbor sociálních služeb uspořádal každoroční velikonoční dílnu, s kterou pomáhala i Komise sociální politiky. Zároveň ve spolupráci s Odborem občansko správním uspořádali zábavu nejen pro seniory ke dni matek.

 

Životní prostředí

Odbor životního prostředí opět organizoval Den země, který každoročně připravuje pro děti ze základních a mateřských škol. V rámci této akce bylo otevřeno nové dopravní hřiště, pro děti byla připravena farma se zvířátky a další stánky našich spolků např. rybáři, zahrádkáři, včelaři a dalších. 

 

Akce pořádané městskou částí:

 • Den země organizovaný odborem životního prostředí
 • Velikonoční dílna v Levelu organizována odborem sociálních věcí a komisí sociální politiky
 • Čarodějnice, které organizoval odbor školství a kultury
 • Oslava konce 2. světové války v Masarykově základní škole organizovaná Muzejní radou
 • Zábava pro seniory ke dni matek organizovaná odborem občansko správním ve spolupráci se sociálním odborem

 


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz