Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Zprávy z rady
  • Informace ze zasedání Rady 16. 7., 13. 8. a 27. 8. 2019
Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady 16. 7., 13. 8. a 27. 8. 2019

Rada MČ zasedala i během prázdnin, a proto mi dovolte několik informací z těch to jednání. Důležitým bodem bylo zrušení výběrového řízení na rekonstrukci tělocvičen na 2. stupni ZŠ. Důvodem byl především termín, nepodařilo by se ukončit stavební práce do konce prázdnin. MČ nedisponuje žádným dalším vhodným prostorem, kde by mohla probíhat výuka Tv a odpolední volnočasové aktivity. Dalším důvodem bylo získání další dotace ve výši 10 mil. Kč na tuto rekonstrukci. Rada tedy na základě doporučení hodnotící komise zvolila odsunutí rekonstrukce na léto 2020 tak, aby se během letních prázdnin podařila kompletní rekonstrukce.

Zprávy z Rady.png

Z důvodu optimalizace a úspory nákladů schválila rada smlouvy o dodávkách elektrické energie. Zároveň schválila dodatek týkající se dodávek elektřiny pro bývalý objekt Ideal Lux, díky němuž dojde k roční úspoře nákladů cca 90 tis. Kč.

Rada také uložila odboru majetku a investic,aby provedl výběrové řízení na dodavatele opravy chodníků podél hlavní silnice. Na základě podnětů od občanů a po projednání v komisi životního prostředí byla uzavřena smlouva na pilotní projekt na umístění nádob na sběr jedlých olejů a tuků z domácností. Jde o dvě stanoviště od září 2019. Informace najdete na webu. Rada schválila dar od organizace Woman for Woman, která spolupracuje s naší ZŠ a díky němuž bude organizace opět přispívat na obědy dětem z finančně slabých rodin.

V rámci rozpočtových opatření byla navýšena položka na údržbu dětských hřišť zapojením obdržených financí z hracích automatů.Jedná se o opravy a výměny prvků především na hřišti „Uniga“ a před školou. MČ má ve své správě 93 bytů a nájemné bylo naposledy zvyšováno v roce 2013. Na návrh bytové komise tedy rada schválila zvýšení nájmu o 20%, přičemž i po tomto zvýšení bude nájemné stále nižší, než jev místě a čase obvyklé.

Během července byly na úřední desce vyvěšeny záměry na pronájem místnosti ve zdravotním středisku a stánku na konečné MHD. Stánek bude od září bude opět využíván,a to na prodej autodoplňků a autodílů. Prostory ve středisku budou využity na kosmetické služby.

Po nástupu paní tajemnice se začalo s aktualizací směrnic a nařízení tak, aby odpovídaly současné legislativě. Proto rada schválila mimo jiné nový pracovní řád, platový předpis, vnitřní směrnici o odměňování předsedů, tajemníků a členů výborů a komisí, vzory nájemních smluv a podpisový řád.

Rada MČ Praha 21


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz