Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - červen 2020

Během června rada na svých jednáních projednala příspěvek pro MŠ Rohožník ve výši 301 tis. Kč, který bude použit na opravu toalet ve 2. patře. Rekonstrukce bude provedena během prázdnin a navazuje na opravu toalet v 1. patře z minulého roku. Rada také schválila přijetí účelových dotací z rozpočtu hlavního města na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí na rok 2020 pro MŠ Sedmikráska ve výši 180 tis. Kč, díky nimž se na zahradě bude moct vybudovat mlhoviště na parné dny. Letos se svou žádostí o dotaci uspěla 1. MŠ, a to na projekt venkovní učebny se zázemím ve výši skoro 3 mil. Kč. Zahrada školky projde rekonstrukcí.

Rada schválila dohodu o partnerství s organizací SPOLU DÁLE. Organizace čerpá ze zkušeností z Prahy 5, kde již několik let funguje komunitní centrum pro seniory. Ráda by navázala spolupráci i v naší městské části a vybudovala zde také komunitní centrum pro seniory, kterým by se mohla rozšířit další nabídka kurzů a volnočasových aktivit. Důležité je, že si sama zajišťuje finanční prostředky.

Zároveň rada schválila podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví.

Na základě výsledku dotazníkového šetření ohledně zájmu o kompostéry pro občany městské části byla uzavřena příkazní smlouva na zpracování podání žádosti v programu OPŽP. Žádosti mohou samosprávy podávat až do 30. 7., poté bude následovat proces jejich hodnocení.

Vzhledem k navyšováním počtu oprav komunikací (např. ulice Toušická, loni pak Polesná a Čentická) bylo třeba schválit rámcovou smlouvu na opravy komunikací s tím, že na následujícím jednání rady bude nutné navýšit limit na další opravy a údržbu. Zároveň se musel navýšit i limit na opravy chodníků, a to ve výši 1 mil. Kč. Již v těchto dnech by měla být dokončena oprava chodníků podél Novosibřinské ulice mezi Soběšínskou a křižovatkou. 

Na základě žádosti a jednání se základní organizací Českého zahrádkářského svazu a fotbalovým klubem Újezd nad Lesy byly schváleny individuální dotace na úhradu provozních nákladů a údržbu areálů těchto organizací.

Vzhledem k situaci v posledních měsících byl změněn termín konání akce Den Země, a to na 11. 9. 2020. Na tuto akci byly uzavřeny darovací smlouvy s Pekařstvím Jaroslav Kollinger, s.r.o. a Českou spořitelnou a.s. Obě společnosti i přes vzniklou situaci souhlasily s poskytnutím finančních darů, a proto rada schválila dodatky s těmito firmami.

Na závěr mi dovolte za celou radu popřát dětem i učitelům hezké prázdniny a všem krásné letní dny.

Kristýna Kopecká, místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz