Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - březen 2020

Vzhledem k situaci bychom vás nejprve rádi informovali, že na úřadě díky odboru sociálních služeb funguje koordinační centrum, které každý den aktualizuje seznam dobrovolníků a následně řeší vše potřebné podle situace - šití a distribuci roušek, nákupy pro seniory, zajištění stravování a podobné služby. Jistě je pro řadu z vás důležitá zpráva, že se nemusíte bát případné penalizace za opožděné platby za místní poplatky u těch poplatků, které mají být zaplaceny do konce března. Rada také na základě žádosti Magistrátu hl. m. Prahy schválila zřízení dětské skupiny pro péči o děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví. Obsazení dětské skupiny řeší Odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy.

Ještě než jsme všichni začali řešit situaci spojenou s nemocí způsobenou virem Covid-19, věnovala se rada obvyklé činnosti. Sem patří schválení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce tělocvičen na II. stupni ZŠ, na kterou jsme získali loni finance. A již teď můžeme napsat, že nám Zastupitelstvo hl. m. Prahy ponechalo tuto dotaci i pro letošek. Věříme, že během prázdnin dojde k rekonstrukci tělocvičen a žáci tak získají příjemnější prostředí pro tělocvik a volnočasové aktivity. Bohužel bylo na úřad doručeno odstoupení od smlouvy na instalaci automatu na kávu z října 2019, který byl umístěn v přízemí budovy. Stalo se tak na základě malého odběru kávy. Rada vzala na vědomí vyhodnocení Plánu zlepšování procesu místní Agendy pro rok 2019 a zároveň schválila Plán zlepšování procesu MA21 pro rok 2020. Rada také schválila přijetí účelových dotací na knihovnu, na pečovatelskou službu a na výkon pěstounské péče.

MČ letos opět připravovala Den Země, na nějž se podařilo dohodnout finanční dary od České spořitelny a pekařství Kollinger. Rada proto schválila tyto darovací smlouvy. Bohužel se Den Země v plánovaném termínu neuskuteční.

Na začátku března byla zkolaudována nová hasičská zbrojnice, naši hasiči tak konečně budou mít adekvátní zázemí. Zároveň se nám podařilo dojednat i bezúplatný převod vozidla od Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Rada proto schválila smlouvu o tomto převodu. Naši dobrovolní hasiči tak získají nejen novou budovu, ale i techniku, která jim tak chyběla.

Na shledanou u zpráv z rady v lepších časech, pevné zdraví všem.

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz