Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - červenec, srpen 2020

Rada během prázdnin projednala 41 bodů. Podrobněji jsem pro vás vybrala následující. Pro MŠ Sluníčko jsme hledali novou paní ředitelku. Během června probíhalo konkurzní řízení, na jehož základě rada v červenci jmenovala do funkce ředitelky Mgr. Simonu Plašilovou. Paní ředitelce přejeme hodně úspěchů v nové pozici.

Schválili jsme rozpočtové opatření na navýšení položky na opravy silnic ve výši 2 mil. Kč, na navýšení kapitoly Městská infrastruktura – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 500 tis. Finance budou sloužit na zajištění potřebné péče o stávající i novou zeleň a ostatních služeb spojených se zelení. 1. MŠ Čentická byla úspěšná se svou žádostí na projekt EU z OP PPR na venkovní učebnu se zázemím, proto jí rada schválila poskytnutí účelového příspěvku na spoluúčast tohoto projektu ve výši 219 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že doposud nebylo vyhověno našim žádostem o rekonstrukci ulice Nadějovská, rada vytvořila v rozpočtu novou položku ve výši 120 tis. Kč tak, aby mohla být zadána studie na její rekonstrukci.

Opět jsme se rozhodli připojit ke vzpomínkovému pietnímu víkendu „My žijeme, my nezapomínáme“, jehož součástí je štafetový běh Kladno – Lidice – Včelákov – Ležáky. Uskuteční se tentokrát až na podzim, a to 17. – 18. 10. Letos se jedná již o 32. ročník a rada schválila finanční podporu ve výši 2 tis. Kč.

Pokračujeme v rozšiřování sportovního vyžití na sídlišti Rohožník v oblasti „Rákosníčkova hřiště“, proto rada odsouhlasila vybudování pumptrackové dráhy pro kola. Pumptrack se bude skládat ze dvou okruhů a z prvků na trénování rovnováhy. Na konci léta tak budou moct vyzkoušet nejen děti své dovednosti na kole.

Novinka se také připravuje na kurtech. Rada odsouhlasila umístění přetlakové haly na zimní období, kterou vybuduje na své náklady nájemce – firma TK TOLA.

Vzhledem k tomu, že na našem úřadě probíhá územní řízení na umístění stavby I/12 Běchovice – Úvaly, rada na základě poptávkového řízení schválila smlouvu o poskytování expertní součinnosti v této věci, a to se společností K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Již v červnu byla zahájena rekonstrukce tělocvičen. Bohužel již na začátku bylo zjištěno, že podlahy musí být kompletně vybourány, což vedlo ke zdržení stavby. Chceme, aby naše děti měly pěkné, moderní prostředí na sport, dohodli jsme se proto na rozšíření o přípravu na klimatizaci a o dělící síť ve velké tělocvičně tak, aby mohly sportovat i dva oddíly zároveň. Rada tedy schválila posunutí termínu dokončení rekonstrukce a navýšení celkových nákladů.

Kristýna Kopecká, místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Rada MČ Praha 21
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: Pouze na objednání 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz