Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Úřad
 • Oddělení pečovatelské služby
Informace

Oddělení pečovatelské služby

Kontakty:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba je součástí ÚMČ Praha 21, registrovaná Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, pod č.j.: 232580/07.

Adresa poskytovatele:

Městská část Praha 21- Pečovatelská služba, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Adresa provozovny:

Středisko osobní hygieny, Živonínská 1630, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, Telefonní číslo: +420 778 442 776

Kontaktní osoba:

 • Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 281 012 954
 • Mgr. Lucie Nováková, koordinátorka pečovatelské služby, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 281 012 925

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní nebo ambulantní sociální péče osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba proto nabízí individuálně sestavený komplex služeb, které jsou poskytovány v domácnosti uživatele a pomáhají mu zajistit možnost co nejdéle setrvávat v domácím prostředí.

Hlavními cíli pečovatelské služby je poskytovat pečovatelskou službu na základě individuálních potřeb uživatele tak, aby uživatel:

 • mohl zůstat ve svém přirozeném prostředí
 • měl možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti a mohl rozhodovat o vlastním životním stylu
 • zajistit dostupnost poskytovaných služeb a dostatečnou informovanost o těchto službách
 • poskytovat služby na kvalitní a odborné úrovni, tzn. zvyšovat kvalifikaci pracovníků Pečovatelské služby.

Pečovatelskou službu poskytujeme:

 • seniorům
 • osobám se zdravotním postižením

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

 • osobám, které pečovatelskou službu evidentně nepotřebují, jsou soběstační
 • osobám s projevy agresivního chování
 • osobám, které jsou pod vlivem návykových látek
 • osobám, které potřebují speciální odbornou péči

Základní činnosti poskytovaných služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů v pracovní dny:

Pondělí - Pátek 6:30 - 18:00

Ambulantní pečovatelská služba je poskytována ve Středisku osobní hygieny v pracovní dny:

Pondělí - Pátek 6:30 - 18:00

Při poskytování služeb je nutné respektovat a podporovat dosavadní způsob života uživatelů a zároveň jim pomáhat udržet si dobré rodinné a přátelské vazby. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb je důležité prohlubovat spolupráci s okolními městskými částmi a obcemi. Všechny služby jsou poskytovány v předem dojednaném rozsahu, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a s vnitřními pravidly Pečovatelské služby.

Rozvoz obědů je jedním z úkonů pečovatelské služby.

Obědy jsou odebírány z kuchyně Masarykovy základní školy, v době odstávky školní kuchyně (prázdniny) jsou obědy dováženy z kuchyně smluvního dodavatele. Pro zajištění rozvozu obědů má Pečovatelská služba MČ Praha 21 k dispozici motorové vozidlo zn. Citroën Jumpy, které kapacitně vyhovuje nabízeným službám.

Rozvoz obědů probíhá v pracovní dny od 10:30 hod. - 13:30 hod.

Cena oběda:

Polévka + hlavní jídlo (podle platného sazebníku)           

Dovozné (podle platného sazebníku)      

Co zájemce o službu bude potřebovat:

 • podat žádost o poskytování pečovatelské služby a následně uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby a smlouvu o výpůjčce
 • osobně, písemně či telefonicky s koordinátorkou Pečovatelské služby dojednat termín zahájení služby

Zahájení služby

Zájemce je seznámen se základními informacemi o Pečovatelské službě Městské části Praha 21. Se zájemcem jsou projednány jeho požadavky, potřeby, očekávání a osobní cíle a na základě získaných údajů je zájemce informován o dostupných sociálních službách, jejichž využitím by bylo možné řešit jeho nepříznivou sociální situaci. Pečovatelská služba se poskytuje na základě podané žádosti o poskytování pečovatelské služby. Žádost se podává na ÚMČ Praha 21, odbor sociálních věcí. Se zájemcem o poskytnutí sociální služby se uzavírá smlouva. Součástí této smlouvy je sazebník úhrad za jednotlivé služby a objednávkový list na poskytování služeb sociální péče.

 • Sazebník úkonů.docx

  Sazebník úkonů.docx

  Poslední změna: 07. 8. 2023, 16:34:44, velikost: 25.03 KB
 • Žádost o zavedení PS.doc

  Žádost o zavedení PS.doc

  Poslední změna: 28. 1. 2021, 11:54:01, velikost: 32.5 KB
 • Řešení_stížností.doc

  Řešení_stížností.doc

  Poslední změna: 28. 1. 2021, 11:58:53, velikost: 27 KB

 • Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Nováková Lucie
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz