Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Úřad
 • Odbor občansko správní
Odbor

Odbor občansko správní

Organizační členění odboru:

 •  oddělení matrik
 •  oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů
Kontakty:
  • Jana Bauerová
   referent odboru občansko správního
   Kompetence: oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů.
  • Lucie Chorazy
   referent odboru občansko správního
   Kompetence: oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů
  • Irena Svobodová
   referent odboru občansko správního
   Kompetence: oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů.

Oddělení matrik plní úkoly ze zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a  zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.

M a t r i k a:

 • vede matriku narození a vydává matriční doklady z knihy  narození
 • vede matriku manželství  a vydává matriční doklady z knihy  manželství
 • vede matriku úmrtí a vydává matriční doklady z knihy úmrtí
 • vyhotovuje matriční doklady pro použití v cizině přijímá žádosti o uzavření manželství, prohlášení o  uzavření manželství
 • vydává osvědčení k uzavření církevního manželství
 • přijímá žádosti pro Zvláštní matriku Brno ohledně zápisů narození, manželství a úmrtí, ke kterému došlo na území cizího státu
 • přijímá souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství  před narozením nebo po narození dítěte
 • vydává doklad vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření  manželství a registrovaného partnerství v cizině
 • provádí legalizaci listin
 • provádí vidimaci listin
 • vydává rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení
 • přijímá prohlášení o zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • přijímá žádosti k udělení státního občanství ČR
 • zajišťuje složení státoobčanského slibu
 • vydává osvědčení o státním občanství ČR
 • přijímá prohlášení o státním občanství ČR

Od 1. dubna 2024 bude možné vyřízení státního občanství pouze po předchozím objednání. Pro objednání využijte níže uvedený odkaz:

Vyřizuje Odbor občansko správní - matrika:

 • Umístěný v budově A, přízemí, Staroklánovická 260, Praha 9
 • Úřední hodiny odboru:  pondělí, středa, pátek
 • Vyřizuje: Bc. Lenka Drdlová, Tel: 281 012 952, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají ve čtvrtek a v pátek, využijte k vyřízení svých záležitostí ostatní úřední dny (pondělí a středa).

Oddělení evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských průkazů plní úkoly ze zákona:

č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů č. 329/1999 Sb., zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů č. 269/2021 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 E v i d e n c e   o b y v a t el:

 • vydává informace z informačního systému CRO
 • zprostředkovává kontakt prostřednictvím MV
 • zavádí dle matričních dokladů do systému CRO pozbytí a nabytí státního občanství    
 • přihlašuje a zavádí občany  ČR do CRO k trvalému pobyt
 • zavádí do systému CRO na žádost občanů doručovací adresy

O b č a n s k é   p r ů k a z y:

 •          přijímá žádosti o vydání OP
 •          přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, nálezu OP

C e s t o v n í  d o k l a d y:

 •     přijímá žádosti o vydání CP
 •     přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, nálezu CP

Související životní situace:

Související témata: Úřad městské části


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Drdlová Lenka
Odbor občansko správní
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz