Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Úřad
  • Vnitřní oznamovací systém
Informace

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Oznámení na protiprávní jednání splňující kritéria směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“), jímž je do českého právního řádu implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) byla na Úřadu městské části Praha 21 (dále jen „ÚMČ Praha 21“) usnesením RMČ/23/0366/23 dne 19.07.2023 pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „Příslušná osoba“).

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností ve smyslu Zákona dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Zákonem.

Oznamovatelem může být zejména jakýkoliv zaměstnanec městské části Praha 21 v pracovním poměru nebo v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, případně i osoba, která se o práci uchází, nebo osoba, která u městské části Praha 21 pracovala v minulosti, městská část Praha 21 vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají závislou práci v základním pracovněprávním vztahu ani jinou obdobnou činnost (činnost na základě dohod mimo pracovní poměr, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž).

Oznamovatel nesmí být za svůj podnět na pracovišti jakkoliv sankcionován, především v pracovněprávní rovině.

V souladu se Zákonem a Vnitřní směrnicí č. 2/23 - Vnitřní oznamovací systém jsou Oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání k dispozici níže uvedené komunikační kanály ÚMČ Praha 21.

Komunikace s Příslušnou osobou:

  • Telefonicky:

Telefonní linka: +420 281 012 945 (v pracovní dny od 8:00 – do 12:00 hodin)

  • Osobně:

Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s Příslušnou osobou.

  • Písemná komunikace:
  • Listinným podáním zaslaným na adresu:

Úřad městské části Praha 21

k rukám „Příslušné osoby“

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9

Obálka musí být zalepena a označena: „Neotvírat, vnitřní oznamovací systém“

  • Prostřednictvím speciální schránky:

Schránka pro příjem listinných oznámení protiprávního jednání je přístupná v provozní době ÚMČ Praha 21, která je umístěná v budově „A“  ÚMČ Praha 21, na adrese Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9, v prostorách chodby 1. patra, mimo dosah kamerového systému.

  • Prostřednictvím zabezpečené e-mailové adresy:

e-mailem zaslaným na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příslušnou osobou ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů byla usnesením RMČ/23/0366/23 ze dne 19.07.2023 pověřena Ing. Monika Svobodová.

Upozornění

Pokud Oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím podatelny či datové schránky, ÚMČ Praha 21 nemůže zaručit ochranu totožnosti Oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Zákonem a Vnitřní směrnicí č. 2/23 – Vnitřní oznamovací systém.

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v ÚMČ Praha 21 lze využít i externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti oznamovatel.justice.cz

DALŠÍ KONTAKTY

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k  posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

 


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Majerová Alena
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz