Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - červen 2021

Rada v červnu projednala 48 bodů. Jedním z důležitých bodů bylo jmenování nového ředitele Masarykovy ZŠ. Rada schválila doporučení konkurzní komise a jmenovala Mgr. Libora Skalu novým ředitelem.

Na základě výsledku zápisů do mateřských škol jsme vyhověli žádosti MŠ Sedmikráska o povolení výjimky z  nejvyššího počtu žáků. Díky této výjimce bude moct paní ředitelka přijmout více dětí do školky.

Vzhledem k tomu, že Zdeňka Hubínková byla na minulém zastupitelstvu zvolena novou radní, rezignovala na funkci předsedkyně finančního výboru. Na červnovém zastupitelstvu bude zvolen nový předseda finančního výboru. Opět jsme podpořili závody Mladé Běchovice, kterým jsme poskytli dar ve výši 5 tisíc Kč.

Opět jsme také podpořili štafetový běh Kladno – Lidice – Včelákov – Ležáky, kterým si připomínáme tragické události II. světové války. Tomuto závodu jsme darovali 2 tisíce Kč.

Na doporučení komise životního prostředí jsme schválili rozšíření smlouvy na likvidaci olejů v naší městské části. Aktuálně máme rozmístěny dvě svozové nádoby, a to u zdravotního střediska na Rohožníku a u úřadu v  Hulické ul. Díky nové smlouvě budou další nádoby umístěny v ulici Nadějovské, Velebného, Valdovské, Lomecké a Ochozské.

Pokračujeme v opravách zdravotního střediska Rohožník, tentokrát se jedná o výtah. V domě Novosibřinská jsme schválili výměnu plynových kotlů, které byly ve špatném stavu a neustálé opravy si vyžadovaly nemalé náklady.

Již od minulého roku máme předanou projektovou dokumentaci na cyklostezku Staroklánovická. Nyní se na nás obrátilo TSK s informací, že bude vypsána soutěž na zhotovitele, ale potřebují od nás souhlas s převzetím do správy městské části po jejím dokončení. Rada proto souhlasila, že po dokončení cyklostezky ji převezmeme do majetku a  správy naše MČ.

Z magistrátu jsme získali dotaci na hasiče ve výši 115 tisíc Kč a na pečovatelskou službu ve výši 301 tisíc Kč. Naše příspěvkové organizace byly úspěšné v  programu na podporu zlepšování životního prostředí. MŠ Sedmikráska a  Masarykova ZŠ získaly po 100 tisících  Kč, MŠ Rohožník pak 250 tisíc Kč. Rada schválila přijetí těchto dotací.

Za celou radu vám přeji hezké a klidné léto a dětem hezké prázdniny.

Kristýna Kopecká

místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kopecká Kristýna
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz