Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - listopad 2022

Na svém druhém zasedání se rada MČ sešla 25. 10. Mimo obvyklých provozních záležitostí projednala níže uvedené body:

• schválila rozdělení kompetencí členů rady, najdete je na webu MČ

• ustavila nové komise rady a zvolila jejich předsedy a tajemníky

• schválila záměr pronájmu vývěsních skříněk u budovy úřadu MČ politickým stranám a hnutím a též místním spolkům a organizacím, a to z důvodu skončení nájemních smluv

Třetí zasedání rady MČ proběhlo 8. 11., kdy projednala tyto záležitosti:

• schválila vyhlášení programových dotací pro podporu aktivit újezdských spolků a sportovních klubů na rok 2023 a vyčlenila na ně 500 tisíc Kč

• schválila uzavření smlouvy na zimní údržbu komunikací a ostatních ploch v Újezdě nad Lesy pro zimní období2022-23 se společností URBANstav

• schválila výsledek poptávkového řízení na zhotovitele stavby „Zahrada MŠ Sluníčko – 2.etapa” a uzavření smlouvy se společností Severočeská silniční a stavební s.r.o.

• v souladu s návrhem bytové komise ze dne 18. 5. 2022schválila valorizaci nájemného u části bytů svěřených MČ s nejnižším nájemným. I po zvýšení bude nájemné v těchto bytech značně nižší, než je v místě a čase obvyklé.

• souhlasila s realizací a zahájením přípravy 4. ročníku participativního rozpočtu a schválila jeho pravidla. Na participativní rozpočet pro rok 2023 byla vyčleněna částka 2 000 000 Kč.

• prodiskutovala nominace a jmenovala členy komisí rady.

• schválila účinkující na akci Čarodějnice 2023 a výši vstupného na tuto akci.

• schválila žádost předsedy spolku OKO z.s. o spoluúčast MČ P21 na uspořádání koncertu Ireny Budweiserové9. 12. 2022 v divadelním sále MZŠ ve výši 10 000 Kč.

Na svém čtvrtém zasedání dne 22. 11. rada MČ:

• souhlasila s nabídkou PRE a. s. na dodávku elektřiny na období 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023 pro stávající odběrná místa MČ Praha 21

• schválila návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2023,stejně jako návrh pravidel rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 na roky 2024 až 2028.

• projednala a schválila výsledek poptávkového řízení a následné uzavření smlouvy na provedení osvětlení malého fotbalového hřiště v ul. Pilovská od podnikatele Martina Metlera v hodnotě 96 000 Kč.

• nesouhlasila se žádostí spol. GREPA Group o pronájem objektu Ideal Lux, zejména z důvodu možného vyššího dopravního zatížení dotčené oblasti.

• schválila uzavření smlouvy se společností smsticket.cz, která umožní on-line distribuci vstupenek na akce pořádané MČ Praha 21.

• schválila výsledek poptávkového řízení na dodavatele stromů k výsadbě a povýsadbové péči v Újezdě nad Lesy a výběr spol. Ondřej Kokiš. Bude vysazeno celkem 25 nových stromů v oblasti Rohožníku, v ulici Oplanské a u Blatovského rybníku.

Příští zasedání rady MČ se koná 6. 12. Za celou radu bych rád všem popřál klidné Vánoce a vše dobré v novém roce.

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hazdra Michal
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz