Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - prosinec 2021

Na svých jednáních v prosinci 2021radní MČ Praha 21 projednali rozpočet městské části a rozpočty mateřských školek a základní školy.

Dále radní projednali změny ve výstavbě nové budovy pro MŠ Sluníčko. Důvodem pro tyto změny bylo zlepšení energetické náročnosti budovy, a to v souvislosti se skokových nárůstem cen energií.

Na Masarykově ZŠ působí již čtvrtým rokem třídy s prvky Montessori a díky uvolněnému prostoru ve třetím patře, který vznikne právě díky nové budově MŠ Sluníčko, tak budou moct být přesunuty všechny tyto třídy na jedno místo. Takové řešení je ideální i vzhledem k tomu, že budou stačit minimální stavební úpravy. Radní proto schválili záměr na přebudování III. patra ZŠ pro třídy s prvky Montessori.

Do třetice ještě jedno téma ze školství, které radní projednali, a tím je nová lezecká stěna. Vzhledem ke stáří lezecké stěny v tělocvičně a zpřísňující se legislativě současná stěna již nemůže být využívána. Proto radní schválili záměr na vybudování nové horolezecké stěny v tělocvičně tak, aby opět sloužila lezcům. Byla by škoda, aby horolezecký klub, který zde působí od roku 1993,neměl kde trénovat.

Po křížku na Blatově se dočká rekonstrukce i zvonička na Blatově, radní schválili zhotovitele této akce, a to firmu IBR ART, s.r.o. Oprava bude provedena během jara.

Vzhledem k pořízení nových elektroaut pro potřeby úřadu může městská část odprodat staré služební vozy. Rada proto schválila jejich prodej.

V oblasti životního prostředí radní projednali akci „Revitalizace izolační zeleně na sídlišti Rohožník“. Na revitalizaci jsme získali finanční prostředky z magistrátu, a tak toto území dozná dalších změn. Dojde zde k redukci keřů a neperspektivních dřevin a samozřejmě i k nové výsadbě tak, aby toto území mohlo sloužit pro relaxaci a procházky. Na základě poptávkového řízení radní schválili firmu, která revitalizace provede, jde o společnost Jaroslav Červínek– Lesní služby a veřejná zeleň.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem za celou radu popřála, aby rok2022 byl pro vás co nejúspěšnější a vyšlo vám vše, co si přejete.

Kristýna Kopecká,

místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kopecká Kristýna
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz