Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - září 2022

Rada během září zasedala třikrát. Projednala umístění griloviště u rybníku v ulici Dubinská. Újezd tak získal další odpočinkové místo. Gril městské části daroval pivovar Velkopopovický Kozel.

Radní schválili licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl ve výši necelých 12 tis. Kč na akci Čarodějnice2022.

Vzhledem k přesunutí MŠ Sluníčko na novou adresu museli radní schválit změnu v rejstříku škol a školských zařízení.

Radní vzali na vědomí Koncepční rozvahu revitalizace sídliště Rohožník, kterou si můžete prohlédnout na internetových stránkách městské části. Získali jsme dotaci pro městské části na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací ve výši necelých 2,5 mil. Kč. Zastupitelstvem hlavního města Prahy nám bylo schváleno částečné přeúčelování získaných finančních prostředků na výstavbu mateřské školky Sluníčko. Proto částka ve výši 1,5 mil. Kč může být vyčleněna na nákup nábytku školky.

Radní schválili prodloužení termínu dodání projektové dokumentace na opravu rozvodů zdravotního střediska Rohožník.

Na základě žádostí nájemníků, kterým končí nájemní smlouva během listopadu, radní schválili prodloužení jejich nájemních smluv.

Radní opětovně odsouhlasili zapojení do programu „Otevírání hřišť veřejnosti a prevence sociálního vyloučení“. Do tohoto programu jsme se zapojili již v minulosti a díky němu jsme otevřeli hřiště u základní školy v Polesné ulici veřejnosti.

Získali jsme finanční dar ve výši 50 tis. Kč na vánoční osvětlení v Újezdě od společnosti MIA FILM s.r.o. a od společnosti DNA Production s.r.o. ve výši20 tis. Kč.

Radní schválili novou koncepci školství městské části Praha 21 na období2022-2028, kterou je možné nalézt na webu www.praha21.cz. Tímto bych chtěla poděkovat všem členům pracovní skupiny, které se na jejím zpracování podíleli.

Kristýna Kopecká, místostarostka

Zprávy z Rady.png

Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kopecká Kristýna
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz