Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit


Informace

Nebezpečný odpad

V souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem, je povinna každá fyzická osoba vytřídit z komunálního odpadu odpad nebezpečný.

Jaké jsou možnosti odložení různých druhů nebezpečných odpadů? 

 • Mobilní sběr nebezpečného odpadu
 • Stabilní sběrny nebezpečného odpadu
 • Nepoužitá léčiva do lékárny

Mobilní sběr nebezpečného odpadu:

MOBILNÍ SBĚR POŘÁDÁNÝ MAGISTRÁTEM HL. M. PRAHY

Mobilní sběr nebezpečného odpadu od začátku roku 2016 zajišťován sdružením firem EKOM CZ a.s. a PURUM s.r.o. na základě smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou. Mobilní sběr probíhá tak, že ve stanovenou dobu přijede auto na určené stanoviště, kde čeká cca 20 minut. Občané, kteří mají trvalý pobyt v hl.m. Praze mohou řidiči nebezpečný odpad odevzdat zdarma.

V Újezdě nad Lesy se svoz provádí nově od roku 2015 ve třech trasách devětkrát do roka (dříve ve dvou trasách a to šestkrát do roka, v roce 2012 z důvodu dlouhého výběrového řízení probíhal svoz ve dvou termínech). 

Svoz trasy A  - červen, září, listopad

Svoz trasy B - květen, červenec, říjen

Svoz trasy C - duben, srpen, listopad

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Jaké nebezpečné odpady lze odevzdat

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky
   

Termín svozu trasa A - víkend

Datum svozů

Stanoviště

Čas svozů

sobota

27. února 2021 

 

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská

 8:00 - 8:20

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická

 8:30 - 8:50

3. křižovatka ul. Zalešanská x Lomecká

 9:00 - 9:20

4. ul. Rohožnická (u prodejny Albert)

 9:30 - 9:50

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická

 10:00 - 10:20

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická

 10:30 - 10:50

7. křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská

 11:00 - 11:20

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská

 11:30 - 11:50

  

Termín svozu trasa A

Datum svozů

Stanoviště

Čas svozů

úterý

1. června 2021

středa

1. září 2021

10. listopadu 2021

 

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská

 15:00 - 15:20

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická

 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Zalešanská x Lomecká

 16:00 - 16:20

4. ul. Rohožnická (u prodejny Albert)

 16:30 - 16:50

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická

 17:00 - 17:20

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická

 17:30 - 17:50

7. křižovatka ul. Novolhotská - Starokolínská

 18:00 - 18:20

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská

 18:30 - 18:50

  

Termín svozů trasa B

Datum svozů

Stanoviště

 Čas svozů

 

středa

5. května 2021

úterý

13. července 2021

19. října 2021

 

1. křižovatka ul. Druhanická - Oplanská         

 15:00 - 15:20

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická

 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická

 16:00 - 16:20

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská

 16:30 - 16:50

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická

 17:00 - 17:20

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková

 17:30 - 17:50

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická

 18:00 - 18:20

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská

18:30 - 18:50

 

Termín svozů trasa B - víkend

Datum svozů

Stanoviště

 Čas svozů

sobota

17. dubna 2021

 

1. křižovatka ul. Druhanická - Oplanská         

 8:00 - 8:20

2. křižovatka ul. Rápošovská - Dědická

 8:30 - 8:50

3. křižovatka ul. Chotěnovská - Toušická

 9:00 - 9:20

4. křižovatka ul. Lomecká - Zbýšovská

 9:30 - 9:50

5. křižovatka ul. Měšínská - Žehušická

 10:00 - 10:20

6. křižovatka ul. Valdovská - Hrádková

 10:30 - 10:50

7. křižovatka ul. Pilovská - Čenovická

 11:00 - 11:20

8. křižovatka ul. Nadějovská - Bečvářská

11:30 - 11:50

  

Termín svozů trasa C

Datum svozů

Stanoviště

Čas svozů

 čtvrtek

1. dubna 2021

19. srpna 2021

úterý

9. listopadu 2021

 

1. křižovatka ul. Načešická - Borovská

15:00 - 15:20

2. křižovatka ul. Čentická - Polešovická

15:30 - 15:50

3.. křižovatka ul. Hulická - Soběšínská

16:00 - 16:20

4. křižovatka ul. Novosibřinská - Svojšická

16:30 - 16:50

5. křižovatka ul. Žárovická - Žehušická

17:00 - 17:20

6. křižovatka ul. Tuchotická - Velebného

17:30 - 17:50

7. křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská

18:00 - 18:20

  

Termín svozů trasa C - víkend

Datum svozů

Stanoviště

Čas svozů

 

sobota

3. července 2021

 

 

1. křižovatka ul. Načešická - Borovská

8:00 - 8:20

2. křižovatka ul. Čentická - Polešovická

8:30 - 8:50

3.. křižovatka ul. Hulická - Soběšínská

9:00 - 9:20

4. křižovatka ul. Novosibřinská - Svojšická

9:30 - 9:50

5. křižovatka ul. Žárovická - Žehušická

10:00 - 10:20

6. křižovatka ul. Tuchotická - Velebného

10:30 - 10:50

7. křižovatka ul. Domanovická - Račiněveská

11:00 - 11:20

  

Stabilní sběrny nebezpečného odpadu:

Seznam nebezpečných odpadů, které v rámci  stabilních sběren nebezpečných odpadů mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy zdarma odložit: 20 01 13 Rozpouštědla 20 01 14 Kyseliny 20 01 15 Zásady 20 01 17 Fotochemikálie 20 01 19 Pesticidy 20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 2520 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky 20 01 31 Nepoužitelná cytostatika 20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 3120 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurčené - ostatní druhy odpadů odevzdané občany v rámci sběru* na sběrných dvorech hl. m. Prahy se zářivky a jiné světelné zdroje odevzdávají v rámci systému zpětného odběru od občanů bezplatně.

Nebezpečný odpad můžete odevzdávat:

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/mapy_a_seznamy/stabil_sberny_nebezp_odpadu_vPraze.html

 

Nepoužitá léčiva:

ODEVZDÁVEJTE ZDARMA V LÉKÁRNÁCH
LÉKÁRNA NA ROHOŽNÍKU
Živonínská 1630
190 16  Praha 9 Újezd nad Lesy
provozní doba
po - pá od 8:00 do 17:00 hod
tel: 281 973 160

 

LÉKÁRNA V KLÁNOVICÍCH
Slavětínská 771
190 14  Praha 9 Klánovice
provozní doba
po - pá od 7:45 do 18:00 hod
So        od 8:00 do 12:00 hod
tel: 281 961 095
 

Související témata: Odpadové hospodářství


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Švejnoha Martin
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz