Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Strategický plán MČ

Dlouhodobý strategický dokument rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022

imgpreview-1.jpg

Strategický plán rozvoje schválilo Zastupitelstvem MČ Praha 21 dne 18. června 2012 na období 10 let, t.j. do roku 2022.

O zpracování strategického plánu pro MČ Praha 21 rozhodla Rada městské části Praha 21 na svém zasedání 12. 4. 2011 a schválila harmonogram pro jeho vytvoření. Řídící jednotkou byl pověřen Strategický tým MČ Praha 21.

Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, který vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území městské části. Jeho hlavním smyslem je koncepčně zkvalitňovat rozvoj městské části společně s občany a různými organizacemi, slaďovat jednotlivých zájmy tak, aby městská část prosperovala jako celek a poskytovala určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánů.

Strategický plán je zpracován komunitně, tj. na jeho zpracování se podíleli vedoucí jednotlivých odborů ÚMČ Praha 21, Komise Rady MČ Paha 21, vtyvořené mikrotýmy a občané. Práce na strategickém plánu byla zahájena v září 2011 a ukončena v červnu 2012. Strategický plán je součástí projektu místní Agendy 21, ke které se MČ Praha 21 rozhodnutím zastupitelstva ze dne 22.3.2011 přihlásila a která je součástí projektu Zdravé město pod vedením Národní sítě Zdravých měst, jejíž členem je MČ Praha 21 od dubna 2012.

Strategický plán se skládá ze 7 oblastí a 24 podoblastí s následujícími částmi:

 • Úvod
 • Analytická část
 • Návrhová část
 • Realizační část
 • Listy opatření

 

a příloh:

 • Anketa MČ Praha 21
 • Průzkum neziskového sektoru MČ Praha 21
 • Průzkum soukromého sektoru MČ Praha 21

 

Naplňování strategického plánu je realizováno dvouletými Akčními plány MČ s vazbou na rozpočet MČ Praha 21 a jeho rozpočtovým výhledem. Za plnění jednotlivých podoblastí zodpovídají jednotliví garanti, t.j. vedoucí příslušných odborů.

Plnění cílů strategického plánu je od roku 2014 sledováno indikátory (ukazateli) a vyhodnocováno v rámci plnění Akčních plánů. Tyto hodnotící zprávy jsou předkládány Radě i Zastupitelstvu MČ Praha 21.

 

 

 • Brožura MA21 MČ Praha 21.pdf

  Brožura MA21 MČ Praha 21.pdf

  Poslední změna: 25. 8. 2014, 08:45:17, velikost: 6.42 MB
 • Indikátory strategických cílů.docx

  Indikátory strategických cílů.docx

  Poslední změna: 25. 8. 2014, 08:43:26, velikost: 138.36 KB
 • Plnení indikátorů strategických cílů.xlsx

  Plnení indikátorů strategických cílů.xlsx

  Poslední změna: 15. 12. 2014, 16:34:32, velikost: 15.74 KB
 • Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení MČ Praha 21.pdf

  Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení MČ Praha 21.pdf

  Poslední změna: 27. 5. 2014, 14:57:00, velikost: 1.71 MB
 •  

   

  Související témata: Strategické plánování a řízení


  Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
  Published

  Přihlášení / Můj účet

  Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 21

  Staroklánovická 260
  190 16, Praha 9
  tel.: +420 281 012 911
  fax.: +420 281 971 531
  el. podatelna: podatelna@praha21.cz
  ID datové schránky: bz3bbxj
  IČ: 00240923

  Úřední hodiny

  PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ÚT: Není úřední den
  ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
  ČT: Není úřední den
  PÁ: 8:00 - 12:00

  Matrika v případě svatby omezený provoz